Info ITM ARAD

Actiune de informare si control


ACŢIUNE DE INFORMARE Şl CONTROL PENTRU VERIFICAREA MODULUI ÎN CARE SUNT RESPECTATE CERINŢELE MINIME DE SECURITATE Şl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ DE BENEFICIARI – AŞEZĂMINTE DE CULT Şl PRESTATORII ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR CARE DESFĂSOARĂ ACTIVITĂTI PE TERITORIUL ACESTORA

 Până la sfârșitul anului 2020, inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad vor derula o acțiune de informare și control ce va viza respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă de către beneficiarii – așezăminte de cult și prestatorii în domeniul construcțiilor, care desfășoară activități la acești beneficiari.

 Acţiunea se înscrie în cadrul eforturilor Inspecţiei Muncii de îndrumare, de creştere a gradului de conştientizare a angajatorilor şi angajaţilor din toate domeniile cu privire la necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi de promovare a unei culturi a prevenirii la toate locurile de muncă.

Acţiunea se va centra pe îndrumarea şi conştientizarea unităţilor de cult ale Bisericii Ortodoxe Române şi ale altor unităţi aparţinând cultelor religioase recunoscute în Romania, pe teritoriul cărora se înfiinţează şantiere temporare sau mobile pentru realizarea unor lucrări de construcţii, privitor la riscurile specifice acestor activităţi.

Vor fi diseminate informaţii care pot să apară în situaţiile în care nu sunt respectate cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă de către unităţile de cult, în cazurile în care aceste unităţi de cult sunt beneficiarele construcţiilor realizate, cât şi în cazurile în care realizează lucrări de construcţii în regie proprie.

Componenta de control a acţiunii, se va desfăşura în unităţile de cult pentru a se verifica modul în care angajatorii, care desfăşoară lucrări de construcţii pe teritoriul acestor unităţi, respectă prevederile reglementărilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Totodată se va verifica dacă sunt respectate cerinţele de securitate pentru lucrările de construcţii care se realizează în regie proprie.

MOTIVAREA ACŢIUNII

Inspecţia Muncii a analizat datele statistice pentru perioada 2010-2019 şi a identificat faptul că, la nivel naţional, s-au înregistrat evenimente care s-au soldat cu consecinţe grave pentru victime, invaliditate sau deces, precum şi cu pagube materiale.

De asemenea, au fost înregistrate victime şi în cazul lucrărilor efectuate în regie proprie, victimele fiind angajaţi ai unităţilor de cult sau persoane care desfăşurau lucrări în condiţii de voluntariat.

În cele mai multe cazuri, cauza producerii acestor evenimente o constituie nerespectarea reglementărilor legale privind lucrul la înălţime şi utilizarea unor schele necorespunzătoare. Sunt folosite în mod frecvent schele improvizate, cele mai multe confecţionate din lemn, care prezintă un risc ridicat de producere a unor accidente de muncă. De asemenea, au fost înregistrate şi incidente periculoase, de obicei incendii, care nu au produs victime, dar care ar fi putut avea asemenea urmări şi care au produs mari pagube materiale.

Legislaţie aplicabilă:

-Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată;

-H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

-HG nr. 1146/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

-HG nr. 300/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;

-Alte acte normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă aplicabile specificului unităţii controlate;

 

 

                                                                                      Biroul de Presă al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

Revenirea la locul de munca in conditii sigure si sanatoase

Revenirea la locul de munca in conditii sigure si sanatoase

Relaxarea restricțiilor impuse de răspândirea virusului COVID -19 a însemnat și revenirea la locul de muncă a unui număr important de lucrători / angajați,...

 
Completare importanta a Legii nr. 53 / 2003 – Codul Muncii

Completare importanta a Legii nr. 53 / 2003 – Codul Muncii

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad informează, că în Monitorul Oficial nr. 501 din 13 mai 2021 a fost publicată Legea nr. 138, care completează art. 34...

 
Concurs pentru promovare in grad profesional

Concurs pentru promovare in grad profesional

Anunt – examen promovare grad profesionalRezultat selectia dosarelorRezultat proba scrisa inspector de muncaRezultat final exam promovareRezultat proba interviu...

 
Modificari legislative in domeniul relatiilor de munca si al protectiei muncii

Modificari legislative in domeniul relatiilor de munca si al protectiei muncii

ITM Arad informează: În Monitorul Oficial nr.474 din 6 mai 2021 au fost publicate modificările și completările aduse Legii nr. 53 / 2003 – Codul Muncii precum...