Info ITM ARAD

Autorizarea din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca de catre Inspectoratul Teritorial de Munca


Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, în speță prevederilor art. 13, lit. c) stipulează expres faptul că în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în munca şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, printre alte obligaţii, înainte de începerea oricărei activităţi, angajatorul trebuie să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Important de știut că lipsa autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă este considerată contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 şi 10.000 lei – conform prevederilor art. 39, alin. (2) din Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Conform dispozițiilor Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, normă metodologică aprobată prin HG 1425/2006, nu se autorizează:

 

 • persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, se efectuează în temeiul Legii nr. 265 / 2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului;
 • b) persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale pentru care procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării este reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44 / 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare;

Prin urmare, potrivit normelor metodologice enunțate mai sus, Inspectoratele Teritoriale de Muncă autorizează următoarele tipuri de persoane juridice:

 • instituţiile statului;
 • primăriile;
 • unităţile de învăţământ;
 • societăţile agricole;
 • cabinetele de avocaţi;
 • notariatele;
 • ONG-uri.

Astfel, în vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul are obligaţia să depună la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea o cerere, completată în două exemplare semnate în original de către angajator, care va fi însoțită de:

 1. a) copii de pe actele de înfiinţare;
 2. b) declaraţia pe propria răspundere din care rezultă că pentru activităţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

Precizăm că atât cererea cât şi declaraţia sunt puse la dispoziţia angajatorului pe pagina oficială de web la secțiunea ,,Formulare utile” sau pot fi găsite în anexa 1 şi 2 de la Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, normă metodologică aprobată prin HG 1425/2006.

Termenul legal de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii.

Subliniem faptul că în cazul constatării de nereguli grave, inspectorul de muncă poate dispune sistarea activităţii şi, respectiv, poate propune înscrierea măsurii de sistare a activităţii în certificatul constatator.

În cazul în care se recurge la măsura sistării activităţii, angajatorul poate relua activitatea numai după ce demonstrează că a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii şi a obţinut autorizarea.

 

Biroul de Presă al ITM Arad

30.01.2023

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

Examen de promovare in grad profesional

Examen de promovare in grad profesional

Anunt examen de promovare in grad profesional 2024Bibliografie si tematica 2024

 
INFORMARE privind actiunile de supraveghere a pietii in trimestrul II al anului 2024

INFORMARE privind actiunile de supraveghere a pietii in trimestrul II al anului 2024

Inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Securitate și Sănătate în Muncă – Supravegherea pieții, au efectuat pe parcursul trimestrului II al...

 
LA MULȚI ANI INSPECTIA MUNCII! – 25 DE ANI

LA MULȚI ANI INSPECTIA MUNCII! – 25 DE ANI

Legea nr. 337 adoptată în luna decembrie 2018, care reglementează statutul inspectorului de muncă, instituie data de 11 iulie ca fiind Ziua Inspecției Muncii,...

 
Masuri de protectie pe timp de canicula

Masuri de protectie pe timp de canicula

Având în vedere prognoza meteorologică a următoarei perioade, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad readuce în atenția angajatorilor obligațiile legale...