Noutati


 

Regulament propriu

REGULAMENT PROPRIU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE  MUNCĂ CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Inspectoratul teritorial de muncă, denumit în continuare Inspectorat, este instituţia publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Inspecţiei Muncii în cadrul căruia inspectorii de muncă, exercită atribuţii de autoritate de stat, în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii […]

 
Ghidul lucrătorilor români în străinătate

Ghidul lucrătorilor români în străinătate

În vederea unei mai bune informări a cetăţenilor români care lucrează în străinătate publicăm ghidul lucrătorilor români în străinătate pentru următoarele state: Marea Britanie, Cipru, Ungaria, Italia şi Spania. Ghidul lucrătorilor români pentru Marea Britanie – (click) Ghidul lucrătorilor români pentru Cipru – (click) Ghidul lucrătorilor români pentru Ungaria – (click) Ghidul lucrătorilor români pentru […]

 

Formulare de interes

.   CERERE ELIBERARE REGISTRU ZILIER DETAŞARE (art. 45) INAPT FIZIC / PSIHIC (art. 61 lit. c) CONCEDIERE INDIVIDUALĂ (art. 65(1)) ACORDUL PĂRŢILOR (art. 55 lit. b) CONCEDIERE COLECTIVĂ (art. 65(1) coroborat cu art. 68) DEMISIE (art. 81(1)) DEMISIE (art. 81(7))

 

Decizii de impunere

 

Categorii de documente produse şi gestionate

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi gestionate conform art. 5 lit. h) din legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 1.     Lista societăţilor înregistrate ca agenţi de ocupare a forţei de muncă; 2.     Lista agenţilor de ocupare a forţei de muncă ce nu mai desfăşoară activitate. 3.     Acte normative 4.     Avize […]

 

Modalitati de contestare – formulare

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a institutiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate (art. 5 alin. 1 lit. i) din Legea 544/2001) Modele de formulare Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru […]

 
Lista documente de interes public

Lista documente de interes public

Lista documentelor care conţin informaţii de interes public conform art. 5 lit. g) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 1.       Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Inspectoratul Teritorial de Muncă 2.       Atribuţiile compartimentelor 3.       Bilanţul contabil 4.       Bugetul de venituri şi cheltuieli 5.       Cont de rezultat […]