Info ITM ARAD

COMUNICAT DE PRESA


Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad informează lucrătorii și angajatorii care-și desfășoară activitatea pe raza județului, că până la finele trimestrului III, inspectorii de muncă vor fi implicați într-o Acțiune de conștientizare și control ce va viza modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă care să asigure protecția lucrătorilor împotrva riscurilor legate de prezența agenților chimici periculoși.

Acțiunea va avea următoarele obiective :

 • Prevenirea îmbolnăvirilor profesionale şi a accidentelor de muncă generate de substanțele periculoase prezente la locurile de muncă;

 • Creşterea gradului de conștientizare cu privire la importanța prevenirii riscurilor prezentate de substanțele periculoase;

 • Monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la substanțelor periculoase;

 • Centralizarea datelor în vederea analizei eficienţei controalelor şi elaborării rapoartelor naţionale privind punerea în aplicare a directivelor/regulamentelor europene specifice.

Agenţii chimici periculoşi generează riscuri majore la adresa securității şi a sănătății lucrătorilor; deoarece pericolele sunt adesea invizibile sau nu sunt bine înțelese, putând fi cauzate de vapori, de pulberi sau de expuneri accidentale, de multe ori acestea nu sunt combătute corespunzător.

De prea multe ori, măsurile de control al expunerii lucrătorilor la substanțe periculoase sunt luate pe moment sau „la sfârșitul conductei”, bazându-se, în multe cazuri, doar pe utilizarea echipamentelor individuale de protecție.

Legislația Uniunii Europene privind securitatea și sănătatea în muncă care se axează în special pe protejarea lucrătorilor împotriva substanțelor periculoase include Directiva Agenți Chimici (DAC), Directiva Agenți Cancerigeni şi Mutageni (DCM), precum şi Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

Obligaţiile angajatorilor legate de utilizarea chimicalelor la locul de muncă sunt prevăzute în primul rând în Directiva Agenţi Chimici (DAC) şi Directiva Agenţi Cancerigeni şi Mutageni (DCM), transpuse în legislaţia naţională prin HG nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici şi HG nr. 1.093/ 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Ambele hotarâri au suferit modificări şi completări ulterioare, ultima modificare a acestora fiind realizată prin HG nr.157/2020.

Evaluarea riscurilor constituie fundamentul acestei legislații și o obligație legală pentru toți angajatorii în cazul în care, la locurile de muncă, sunt prezente substanțe periculoase. Angajatorii trebuie, de asemenea, să respecte o ierarhie specifică a măsurilor de prevenire: eliminarea, substituția, măsurile tehnice, măsurile organizatorice și, în final, protecția individuală.

Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) are scopul de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului şi se aplică fără a aduce atingere legislației comunitare din domeniul muncii şi al mediului.

Acest regulament este orientat către substanţă, iar evaluările de risc în conformitate cu REACH se referă la utilizarea substanţei de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare, fără a lua în considerare alte substanţe sau amestecuri utilizate într-un anumit loc de muncă sau interacţiunile şi efectele combinate asupra sănătăţii lucrătorilor ale diferitelor substanţe în anumite procese.

Deşi REACH şi DAC/DCM împărtăşesc aceeaşi filozofie cu privire la securitatea lucrătorilor şi au ca obiectiv o mai bună protecţie a sănătăţii acestora, există o serie de diferenţe în modul în care acestea urmăresc realizarea acestor obiective, întrucât REACH este un regulament cu un domeniu de aplicare foarte larg, iar cerinţele sale cuprind securitatea şi sănătatea lucrătorilor, protecţia mediului şi protecţia consumatorilor.

Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului (REACH) reglementează următoarele aspecte:

 • înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

 • înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Produse Chimice (ECHA);

 • modificarea sau abrogarea unor directive şi regulamente.

Prin Legea nr. 326/2013 de modificare a Legii nr. 349/2007, privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, Inspecţia Muncii a fost desemnată ca autoritate competentă pentru controlul aplicării legislaţiei de implementare a prevederilor Regulamentului REACH în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Conform recomandărilor grupului de lucru SLIC – CHEMEX, principalele implicaţii ale Regulamentului REACH în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt:

 • obligativitatea solicitanţilor înregistrării de a identifica şi aplica măsuri corespunzătoare de control adecvat al riscurilor identificate în evaluarea securităţii chimice (art. 14 alin. (6) REACH);

 • obligaţia de a comunica informaţii cu privire la substanţe şi amestecuri în amontele lanţului de aprovizionare de către orice operator din lanţul de aprovizionare (art. 34 REACH);

 • accesul lucrătorilor la informaţiile furnizate în conformitate cu art. 31 şi 32 din Regulamentul REACH, privind substanţele sau amestecurile pe care le utilizează (art. 35 REACH);

 • evaluarea securităţii chimice şi obligativitatea de a identifica, aplica şi recomanda măsurile de reducere a riscului, de către utilizatorii din aval (art. 37 REACH);

 • obligativitatea utilizatorilor din aval de a comunica informaţii (art. 38 REACH);

 • obligaţia titularului autorizației de a se asigura că nivelul expunerii este cât mai scăzut posibil din punct de vedere tehnic și practic (art. 60 alin. (10) REACH).

 • restricţiile la producerea, introducerea pe piaţă sau utilizarea anumitor substanţe, amestecuri şi articole periculoase (art. 67 REACH).

Conform art. 117(1) din Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului (REACH), Inspecţia Muncii are obligaţia de a raporta anual către Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) rezultatele obţinute în domeniul punerii în aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului (REACH), atât în ceea ce priveşte controlul propriu-zis, cât şi în privinţa conştientizării factorilor interesaţi şi a instruirii inspectorilor de muncă.

Conform art. 5 din HG nr. 477/2009 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu.

În concluzie, regulamentul REACH se va aplica în mod sinergic cu reglementările care transpun CAD/CMD, astfel încât să fie instituite măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor, conform art. 1, alin. (1) din Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată.

Biroul de presă al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

Munca cu forme legale, beneficiu garantat pentru angajati si angajatori

Munca cu forme legale, beneficiu garantat pentru angajati si angajatori

Și pe parcursul lunii septembrie, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au continuat acțiunile de control în scopul identificării...

 
Verificari la beneficiarii care presteaza munca necalificata cu zilieri

Verificari la beneficiarii care presteaza munca necalificata cu zilieri

În perioada 14 – 19 septembrie 2020 inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Arad au desfășurat o amplă acțiune de informare și control la beneficiarii de...

 
Zile libere pentru parinti in cazul limitarii sau suspendarii activitatilor didactice

Zile libere pentru parinti in cazul limitarii sau suspendarii activitatilor didactice

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad informează angajatorii și salariații interesați, că în situația limitării sau suspendării activităților didactice...

 
Reglementari noi privind angajarea strainilor

Reglementari noi privind angajarea strainilor

REGLEMENTĂRI NOI PRIVIND ANGAJAREA STRĂINILOR- Avizul de angajare nu mai este necesar pentru cetăţenii din Republica Moldova, Ucraina şi Republica Serbia   Inspectoratul...