Info ITM ARAD

I TM Arad – controale si actiuni de informare ce vizeaza combaterea muncii nedeclarate


În perioada curentă ITM Arad desfășoară “Campania de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, registrul general de evidență a salariaților și transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată”.

Această campanie se derulează până la finele lunii martie și urmărește creşterea gradului de conştientizare a entităților care au calitatea de angajator și folosesc forță de muncă fără respectarea prevederilor legale, în ceea ce privește consecințele sociale și economice pe care le produce munca nedeclarată. Totodată se are în vedere clarificarea unor aspecte în ceea ce privește modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la registrul general de evidență a salariaților, în special a celor privind transmiterea în registru a modificărilor salariale rezultate din transferul contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat ca urmare a negocierii părților contractului de muncă.

În acest sens s-au efectuat mai multe activități cu caracter informativ-preventiv având ca și obiective informarea corespunzătoare a entităților care au calitatea de angajator în ceea ce privește modificările legislative din ultima perioadă precum și transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată. Totodată, s-au intensificat acțiunile de control pentru identificarea angajatorilor care primesc la muncă persoane fără forme legale de angajare, respectiv pentru identificarea celorlalte cazuri de muncă nedeclarată, având în vedere faptul că depistarea cazurilor de muncă nedeclarată reprezintă unul din obiectivele principale ale Inspecției Muncii.

În toate cazurile depistate cu muncă nedeclarată, inspectorii de muncă urmăresc modul de îndeplinire a măsurilor dispuse în procesele verbale de control, respectiv încheierea contractelor individuale de muncă, înregistrarea și transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor, evidențierea pe statele de plată a perioadei lucrate de fiecare persoană depistată fără forme legale de angajare.

Reamintim angajatorilor faptul că, prevederile Codului Muncii preciează clar definirea muncii nedeclarate ca fiind:

a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității.

b)primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității.

c)primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat.

d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

Menționăm faptul că pe parcursul anului 2017, urmare a controalelor efectuate, inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad au depistat un număr de 183 de persoane care lucrau fără forme legale de angajare, potrivit art. 260 alin. 1 lit. e) din Codul Muncii, valoarea totală a amenzilor aplicate în aceste cazuri fiind de 550.000 lei.

Biroul de presă al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  

Noutati ITM

ITM Arad – noi controale in domeniul transporturilor

ITM Arad – noi controale in domeniul transporturilor

În ultimele 2 săptămâni din luna noiembrie, inspectorii de muncă arădeni au desfășurat acțiuni de control care vizează angajatorii şi lucrătorii care...

 
ITM Arad reaminteste angajatorilor- 30 noiembrie si 1 Decembrie- zile libere

ITM Arad reaminteste angajatorilor- 30 noiembrie si 1 Decembrie- zile libere

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad reaminteşte angajatorilor că zilele de 30 NOIEMBRIE – SFÂNTUL APOSTOL ANDREI, CEL ÎNTÂI CHEMAT, OCROTITORUL ROMÂNIEI...

 
Anunt comsia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie

Anunt comsia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul...

 
Anunt important, in atentia operatorilor economici, cu privire la stagiile de pregatire practica  pentru invatamantul dual si cel profesional

Anunt important, in atentia operatorilor economici, cu privire la stagiile de pregatire practica pentru invatamantul dual si cel profesional

Operatorii economici sunt invitaţi să se implice în parteneriatele cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic pentru furnizarea stagiilor de pregătire...