Info ITM ARAD

Inspectorii de munca in control la agentii de munca temporara


În perioada 29 martie – 14 aprilie 2021, inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad au întreprins acțiuni de control la agenții de muncă temporară ce-și desfășoară activitatea pe raza județului Arad.

Acțiunea, parte din Programul propriu de acțiuni al ITM Arad pe anul 2021, a urmărit în principal modul în care sunt respectate de către agenții de muncă temporară care au obiect de activitate principală ,,Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului” / cod CAEN 7820, a prevederilor legale, atât în domeniul relațiilor de muncă cât și în domeniul securității și sănătății în muncă.

Astfel, în domenul relațiilor de muncă au fost verificate contractele de punere la dispoziție, contractele de muncă temporară, registrul de evidență al salariaților, modul de evidențiere și remunerare a orelor de muncă prestate de salariații temporari, în timp ce inspectorii de muncă din domeniul securității și sănătății în muncă au verificat dacă este asigurat un nivel adecvat de protecție a sănătății și securității în muncă a salariaților temporari, dacă în contractele de punere la dispoziție, încheiate între părți, sunt reglementate aspecte cu privire la instruirea angajaților, la acordarea echipamentului de lucru și de protecție și nu în ultimul rând cu privire la comunicarea evenimentelor de muncă în care sunt implicați angajații.

Este de notorietate faptul că activitatea de “leasing de personal”, desfășurată de agenții de muncă temporară, prin punerea la dispoziția utilizatorilor români sau străini a lucrătorilor în baza contractelor de muncă temporare, ocupă un loc important pe piața muncii din România, astfel că această acțiune de control a pus accentul pe necesitatea respectării prevederilor legale în materie, în egală măsură, de către toți factorii implicați : agenți de muncă temporară, utilizatori, salariați temporari.

Reamintim persoanelor care apelează la agenții de muncă temporară că un prim pas îl constituie încheierea în scris, în limba română a unui contract de muncă temporară, urmând a fi pus apoi la dispoziția unui utilizator în baza unui contract de punere la dispoziție.

Salariații temporari beneficiază de aceleași drepturi cu cele ale salariaților angajați cu contract individual de muncă la utilizator, de acces la cursurile de pregătire profesională pe care acesta le organizează pentru angajații săi, utilizatorii având obligația totodată de a informa salariaţii temporari cu privire la toate locurile de muncă vacante existente, în vederea asigurării egalităţii de şanse cu ceilalţi angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, pentru obţinerea unui loc de muncă permanent.

Atragem atenția și pe această cale că nerespectarea dispozițiilor legale în materie constituie contravenții, faptele fiind sancționate cu amenzi cuprinse între 2000 și 30.000 lei, în funcție de gravitatea lor.

De asemenea, punerea la dispoziţia utilizatorului, de către agentul de muncă temporară, de persoane fără contract de muncă temporară se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată.

Biroul de presă al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

CARNETUL DE MUNCA, document indispensabil pentru obtinerea pensiei

CARNETUL DE MUNCA, document indispensabil pentru obtinerea pensiei

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad readuce în atenția persoanelor care nu au solicitat eliberarea carnetului de muncă, importanța deținerii acestuia, fiind...

 
11 IULIE – ZIUA INSPECTIEI MUNCII

11 IULIE – ZIUA INSPECTIEI MUNCII

Legea nr. 337 adoptată în luna decembrie 2018, care reglementează statutul inspectorului de muncă, instituie data de 11 iulie ca fiind Ziua Inspecției Muncii,...

 
ITM Arad – Verificarea conditiilor de lucru in zilele cu temperaturi extreme 

ITM Arad – Verificarea conditiilor de lucru in zilele cu temperaturi extreme 

 În această perioadă, în care se înregistrează temperaturi extrem de mari, inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad desfășoară acțiuni de control la...

 
MASURI DE PROTECTIE A ANGAJATILOR PE TIMP DE CANICULA

MASURI DE PROTECTIE A ANGAJATILOR PE TIMP DE CANICULA

Având în vedere temperaturile ridicate înregistrate în ultimele zile precum și prognoza meteorologică a următoarei perioade, Inspectoratul Teritorial de Muncă...