Info ITM ARAD

Inspectorii de munca, in control la agentii de plasare a fortei de munca in strainatate precum si la agentii de munca temporara


În perioada 24 – 28.10.2022, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au efectuat verificări la agenții de plasare a forței de muncă, la agenții de muncă temporară precum și la utilizatorii salariaților temporari care își desfășoară activitatea pe raza județului Arad.

Acțiunea, de tip ,,Campanie Națională”, face parte integrantă din Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2022 și a fost motivată de faptul că migrația forței de muncă este un fenomen de actualitate, cetățenii români apelând în continuare la societățile de intermediere sau la persoane fizice, pentru ocuparea unui loc de muncă în străinătate.

În vederea diminuării consecințelor juridice, economice și sociale negative ce decurg din fenomenul plasării forței de muncă în străinătate în condiții ilegale, inspectorii de muncă au urmărit identificarea

cazurilor de nerespectare a condițiilor de funcționare, a procedurii de înregistrare, identificarea cazurilor de plasare a forței de muncă efectuată de către persoane juridice care nu au activitate autorizată conform cod CAEN 7810, respectiv nu sunt înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Aceleași obiective au avut și controalele efectuate la agenții de muncă temporară precum și la utilizatori, urmărindu-se și de această dată creșterea gradului de conștientizare a acestora în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale atât în domeniul relațiilor de muncă cât și în cel al securității și sănătății în muncă.

S-a verificat în ce măsură respectă agenții de muncă temporară prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă, prevederi referitoare la contractele de punere la dispoziție, contractele de muncă temporară, operarea și transmiterea în registrul general de evidență al salariaților precum și dacă este grantat un nivel adecvat de protecție salariaților detașați, în cadrul prestării de servicii transnaționale.

În cele cinci zile alocate acestor acțiuni de control, au fost depistate nereguli pentru care inspectorii de muncă au trasat măsuri de intrare în legalitate, cele mai grave fiind însă sancționate cu amendă, valoarea amenzilor depășind suma de 60.000 lei.

Reamintim cetățenilor români, angajați în străinătate, că pot sesiza misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, cu privire la încălcarea legislației aplicabile în materie de dreptul muncii și a clauzelor contractului individual de muncă sau a documentului echivalent acestuia, sesizările fiind direcționate către autoritățile competente ale statului pe teritoriul căruia își desfășoară activitatea angajatorul.

În ceea ce privește medierea, subliniem faptul că activitățile de mediere sunt efectuate în mod gratuit, fără percepere de comisioane, tarife sau taxe.

 

 

03.11.2022

Biroul de presă al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

Informare privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme

Informare privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad readuce în atenția angajatorilor de pe raza județului Arad, că în perioadele cu temperaturi extrem de scăzute (temperaturi...

 
ITM Arad – actiuni de control in centrele rezidentiale de servicii sociale

ITM Arad – actiuni de control in centrele rezidentiale de servicii sociale

În perioada 27 octombrie – 15 decembrie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad efectuează acțiuni de verificare la...

 
Actiune de control in parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere

Actiune de control in parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere

Având în vedere situația accidentelor de muncă, înregistrate pe parcursul anilor 2019-2022 la nivel național, din care rezultă faptul că în domeniul forestier,...

 
Securitatea si sanatatea in munca in era digitala

Securitatea si sanatatea in munca in era digitala

Campania pentru locuri de muncă sigure și sănătoase 2023-2025, organizată la nivelul Uniunii Europene de către Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate...