Info ITM ARAD

ITM ARAD – Securitate si sanatate in munca pentru zilieri


Beneficiarii prevederilor Legii 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri au obligația legală de a lua măsuri în scopul de a asigura starea de securitate și de a proteja sănatatea acestora.

Pentru protejarea vieții, integrității și sănătății zilierilor împotriva riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională care pot aparea în activitatea desfășurată, beneficiarii au următoarele obligaţii:

 1. a) să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor;
 2. b) să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus şi la măsurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie să le respecte;
 3. c) să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate de beneficiar;
 4. d) să pună la dispoziţie zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea acestora;
 5. e) să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri;
 6. f) să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri;
 7. g) să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii; modalitatea de înregistrare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar. Având în vedere că activitatea desfăşurată în condiţiile Legi 52/2011 nu îi conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice acesta se poate asigura, opţional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

În situaţia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/ decesul zilierului, beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/ înmormântării din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului. Cercetarea oricărui tip de eveniment a cărui victimă este zilierul se realizează de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia acesta s-a produs.

Legislația în vigoare stabilește următoarele obligaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pe care le au zilierii:

 1. a) să îşi însuşească şi să respecte măsurile de prevenire şi protecţie stabilite de beneficiar;
 2. b) să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziţie de către beneficiar;
 3. c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
 4. d) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de muncă;
 5. e) să comunice imediat beneficiarului orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea zilierilor;
 6. f) să pună la dispoziţia inspectorilor de muncă informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia controlului.

Legea prevede amendă de 6.000 lei pentru beneficiarii care încalcă obligația de a asigura, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri.

Tot cu 6.000 lei sunt amendați și beneficiarii care nu comunică, inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri și nu înregistrează accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii.

Până în prezent la ITM Arad s-au înregistrat 4 accidente de muncă în care au fost implicați zilieri, majoritatea fiind în domeniul agriculturii.  În urma acestora au decedat 3 persoane.

Guvernul a aprobat, în ședința din 18.10.2017  un proiect de act normativ pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, care, dacă va fi adoptat va permite înființarea agențiilor de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră. Aceste structuri vor fi acreditate de catre Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, care facilitează punerea în legătură a beneficiarilor de lucrări cu zilieri, în vederea stabilirii de raporturi de muncă.

 

 

Biroul de presă al ITM Arad

 

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  

Noutati ITM

ITM Arad – controale in domeniul constructiilor

ITM Arad – controale in domeniul constructiilor

Inspectorii de muncă arădeni au desfășurat acțiuni de control care vizează angajatorii şi lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor. Rezultatele...

 
Controale la firmele care folosesc zilieri!

Controale la firmele care folosesc zilieri!

 În ultima săptămână din luna septembrie, la nivel naţional, s-a desfășurat o campanie de control la beneficiarii la care folosesc munca zilierilor. Pentru...

 
Lista agentilor de ocupare a fortei de munca în strainatate

Lista agentilor de ocupare a fortei de munca în strainatate

Situaţia societăţilor comerciale înregistrate la I.T.M. Arad, în baza Legii 156/2000 republicată Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa...

 
Lipsa autorizatiei de functionare sanctionata de ITM

Lipsa autorizatiei de functionare sanctionata de ITM

În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia...