Info ITM ARAD

Lista cu substantele si preparatele chimice periculoase – inregistrare obligatorie la ITM


Potrivit art. 24 alin. (2) din Legea 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare, producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii și exportatorii sunt obligați să furnizeze inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia isi desfasoară activitatea, înainte de începerea acesteia, lista cu substanțele și preparatele chimice periculoase pe care le vor deține, cu precizarea categoriei din care fac parte, care pot pune în pericol sănătatea angajaților în mediul de muncă.

Inspectorii de muncă au comptetențe, potrivit domeniului de activitate reglementat, în activitatea de inspecție pentru respectarea prevederilor legale privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase. Împiedicarea accesului inspectorilor de muncă în spaţiile de lucru sau de desfăşurare a operaţiunilor cu substanţe şi preparate toxice şi foarte toxice ori refuzul de a pune la dispoziţie datele şi documentele solicitate de către aceștia conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. c) din L 360/2003 actualizată, se sancționează, potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) din L 360/2003 actualizată, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 20.000 lei la 60.000 lei pentru persoanele juridice.

În ceea ce privește instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă, în conformitate cu dispozițiile Legii 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, fiecare angajator are obligația de a asigura ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, adaptată evoluției riscurilor sau apariției unor noi riscuri, periodică și ori de câte ori este necesar.

Angajatorul are totodată obligaţia ca ţinând seama de natura activităţilor din întreprindere şi/sau unitate să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă.

Pentru a veni în sprijinul angajatorilor, inspectorii de muncă au desfășurat activități preventive concretizate în diverse acțiuni de informare/conștientizare și control a unităților care gestionează substanțe și preparate chimice periculoase, în urma acestora fiind dispuse măsuri de remediere a abaterilor constatate, precum şi termene concrete de intrare în legalitate. În cazul în care angajatorii nu duc la îndeplinire aceste măsuri vor fi sancționați conform prevederilor legale.

De asemenea pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, inclusiv promovarea unor metode alternative pentru evaluarea pericolelor pe care le prezintă substanțele precum și libera circulație a substanțelor pe piața internă, angajatorii vor respecta prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

Pentru neîndeplinirea de către angajatori a obligațiilor privind instruirea lucrătorilor sau evaluarea riscurilor legea securității si sănătății în muncă prevede amenzi de până la 8.000 lei. Amenzi de la 5.000 lei la 10.000 lei sunt prevăzute și pentru nerespectarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind:

– fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substanţelor ori preparatelor chimice periculoase şi a deşeurilor rezultate

– prevenirea prezentei peste limitele maxime admise a agenţilor chimici, fizici sau biologici, precum şi suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman;

De la începutul anului și până în prezent, 61 de angajatori au depus la ITM ARAD lista cu substanțele și preparatele chimice periculoase.

Biroul de presă al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  

Noutati ITM

17.01.2020 – ITM Arad – intalnire cu angajatorii si angajatii din Arad

17.01.2020 – ITM Arad – intalnire cu angajatorii si angajatii din Arad

Vineri 17.01.2020, începând cu ora 10.00, va avea loc prima întâlnire din acest an dintre inspectorii de muncă şi angajatorii / angajaţii din municipiul Arad....

 
LISTA CUPRINZAND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE DE ITM ARAD, CONFORM ART.5 LIT. H, DIN LEGEA NR.544/2001

LISTA CUPRINZAND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE DE ITM ARAD, CONFORM ART.5 LIT. H, DIN LEGEA NR.544/2001

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE DE ITM ARAD, CONFORM ART.5 LIT. H, DIN LEGEA NR.544/2001 (Lista categorii de documente produse...

 
Lista agentilor de ocupare a fortei de munca în strainatate

Lista agentilor de ocupare a fortei de munca în strainatate

Situaţia societăţilor comerciale înregistrate la I.T.M. Arad, în baza Legii 156/2000 republicată Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa...

 
RESPECTAREA NORMELOR DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA IN CADRUL ACTIVITATILOR CU ARTICOLE PIROTEHNICE

RESPECTAREA NORMELOR DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA IN CADRUL ACTIVITATILOR CU ARTICOLE PIROTEHNICE

Ca în fiecare an, sărbătorile de iarnă repun pe agenda inspectorilor de muncă din cadrul ITM Arad, acțiuni de verificare a modului în care sunt respectate...