Info ITM ARAD

Noi modificari ale Codului Muncii


 20.10.2022

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad aduce în atenția angajaților și angajatorilor, că în Monitorul Oficial nr.1013 din 19 octombrie 2022 a fost publicată Legea nr.283 – pentru modificarea și completarea Legii nr.53 – Codul Muncii, precum și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57 / 2019 privind Codul administrativ.

Astfel, a fost modificat articolul nr.17 care vizează informarea viitorului angajat, respectiv precizarea locului de muncă sau în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să-și desfășoare activitatea în locuri de muncă diferite precum și modul de asigurare / decontare a deplasării, după caz; salariul și alte elemente ale veniturilor care trebuie să fie evidențiate separat; durata muncii precum și condițiile de efectuare și de compensare sau plată a orelor suplimentare; organizarea muncii, atunci când aceasta se desfășoară în schimburi; durata și condițiile perioadei de probă.

În același context, s-a stabilit expres că orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea.

A fost definit ,,modul de organizare flexibil a timpului de lucru” ca fiind posibilitatea salariaților de adaptare a programului de lucru, inclusiv prin utilizarea formulelor de muncă la distanță, a programelor de muncă flexibile, programelor individualizate de muncă sau a unor programe de muncă cu timp redus de lucru.

Conform Codului Muncii, angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, iar în caz de refuz, angajatorul are obligația de a motiva în scris refuzul, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Ca element de noutate, a fost introdus ,,concediul de îngrijitor” a salariatului, pentru a oferi îngrijire sau sprijin personal unei rude (fiu, fiică, mama, tată, soț/soție) sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu acesta, ca urmare a unei probleme medicale grave.

Astfel angajatorul are obligația de a aproba solicitarea scrisă a salariatului și de a acorda un concediu de îngrijire de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic.

De asemenea, salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă cel mult 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic, în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, sub condiția de a informa în prealabil angajatorul, urmând ca perioada absentată să fie recuperată, până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru, modalitatea de recuperare fiind stabilită de comun acord între salariat și angajator.

Perioadele de incapacitate temporară de muncă, cele aferente concediului de maternitate, concediului paternal, concediului de risc maternal, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav concediului de îngrijitor și perioada absenței la locul de muncă sunt considerate perioade de activitate prestată și nu afectează durata concediului de odihnă anual la care salariatul are dreptul.

 

Atenționăm angajatorii, că refuzul de a acorda concediu de îngrijitor sau concediu paternal salariaților care solicită, constituie contravenție, legiuitor stabilind pentru această abatere amenzi contravenționale de la 4000 lei la 8000 lei.

 

 

Biroul de presă al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

Informare privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme

Informare privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad readuce în atenția angajatorilor de pe raza județului Arad, că în perioadele cu temperaturi extrem de scăzute (temperaturi...

 
ITM Arad – actiuni de control in centrele rezidentiale de servicii sociale

ITM Arad – actiuni de control in centrele rezidentiale de servicii sociale

În perioada 27 octombrie – 15 decembrie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad efectuează acțiuni de verificare la...

 
Actiune de control in parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere

Actiune de control in parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere

Având în vedere situația accidentelor de muncă, înregistrate pe parcursul anilor 2019-2022 la nivel național, din care rezultă faptul că în domeniul forestier,...

 
Securitatea si sanatatea in munca in era digitala

Securitatea si sanatatea in munca in era digitala

Campania pentru locuri de muncă sigure și sănătoase 2023-2025, organizată la nivelul Uniunii Europene de către Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate...