Info ITM ARAD

Noi modificari ale Codului Muncii


 20.10.2022

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad aduce în atenția angajaților și angajatorilor, că în Monitorul Oficial nr.1013 din 19 octombrie 2022 a fost publicată Legea nr.283 – pentru modificarea și completarea Legii nr.53 – Codul Muncii, precum și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57 / 2019 privind Codul administrativ.

Astfel, a fost modificat articolul nr.17 care vizează informarea viitorului angajat, respectiv precizarea locului de muncă sau în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să-și desfășoare activitatea în locuri de muncă diferite precum și modul de asigurare / decontare a deplasării, după caz; salariul și alte elemente ale veniturilor care trebuie să fie evidențiate separat; durata muncii precum și condițiile de efectuare și de compensare sau plată a orelor suplimentare; organizarea muncii, atunci când aceasta se desfășoară în schimburi; durata și condițiile perioadei de probă.

În același context, s-a stabilit expres că orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea.

A fost definit ,,modul de organizare flexibil a timpului de lucru” ca fiind posibilitatea salariaților de adaptare a programului de lucru, inclusiv prin utilizarea formulelor de muncă la distanță, a programelor de muncă flexibile, programelor individualizate de muncă sau a unor programe de muncă cu timp redus de lucru.

Conform Codului Muncii, angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, iar în caz de refuz, angajatorul are obligația de a motiva în scris refuzul, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Ca element de noutate, a fost introdus ,,concediul de îngrijitor” a salariatului, pentru a oferi îngrijire sau sprijin personal unei rude (fiu, fiică, mama, tată, soț/soție) sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu acesta, ca urmare a unei probleme medicale grave.

Astfel angajatorul are obligația de a aproba solicitarea scrisă a salariatului și de a acorda un concediu de îngrijire de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic.

De asemenea, salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă cel mult 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic, în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, sub condiția de a informa în prealabil angajatorul, urmând ca perioada absentată să fie recuperată, până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru, modalitatea de recuperare fiind stabilită de comun acord între salariat și angajator.

Perioadele de incapacitate temporară de muncă, cele aferente concediului de maternitate, concediului paternal, concediului de risc maternal, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav concediului de îngrijitor și perioada absenței la locul de muncă sunt considerate perioade de activitate prestată și nu afectează durata concediului de odihnă anual la care salariatul are dreptul.

 

Atenționăm angajatorii, că refuzul de a acorda concediu de îngrijitor sau concediu paternal salariaților care solicită, constituie contravenție, legiuitor stabilind pentru această abatere amenzi contravenționale de la 4000 lei la 8000 lei.

 

 

Biroul de presă al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

Campanie nationala de prevenire a accidentelor de munca din industria extractiva cat si in unitatile de producere a energiei electrice

Campanie nationala de prevenire a accidentelor de munca din industria extractiva cat si in unitatile de producere a energiei electrice

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, prin inspectorii de muncă, este implicat activ în această perioadă, în acțiuni de verificare a modului de respectare...

 
Autorizarea din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca de catre Inspectoratul Teritorial de Munca

Autorizarea din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca de catre Inspectoratul Teritorial de Munca

Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, în speță prevederilor art. 13, lit. c) stipulează expres faptul că în vederea asigurării condiţiilor...

 
Actiune de control la hoteluri si restaurante

Actiune de control la hoteluri si restaurante

Incepând încă din trimestrul I, pe întreg parcursul acestui an, ITM Arad, prin serviciul Securitate și Sănătate în muncă, va desfășura o campanie de verificare...

 
Modificari legislative la inceput de an

Modificari legislative la inceput de an

ITM Arad: Comunicat de presă Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad informează angajații și angajatorii de pe raza județului Arad, că în Monitorul Oficial...