Info ITM ARAD

Noi prevederi referitoare la timpul de munca


ITM Arad informează :

Începând cu data de 10 august au intrat în vigoare dispozițiile OUG nr. 132 / 2020 – privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

Astfel, printre alte prevederi, angajatorii au posibilitatea de a reduce timpul de muncă al salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă și pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive.

Pentru reducerea timpului de lucru nu este nevoie de acordul angajatului, angajatorul având însă obligația de a informa și consulta sindicatul, reprezentanții salariaților sau salariații, după caz.

Decizia angajatorului va fi transmisă în registrul general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL) cel târziu în ziua anterioară producerii efectelor acesteia.

Măsura reducerii timpului de muncă poate fi aplicată și programului de muncă în ture, precum şi în cazul programului de muncă inegal.

Salariaţii afectaţi de măsură, beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Indemnizaţia prevăzută mai sus se achită de către angajator la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a fi decontată angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Sunt interzise pe perioada de aplicabilitate a măsurii, angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice sau similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus, precum şi subcontractarea de activităţi desfăşurate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus.

Atragem atenția tuturor factorilor implicați că este interzisă efectuarea de muncă suplimentară pe perioada aplicării măsurii, nefiind permise nici concedierile colective.

Dispozițiile actului normativ se aplică şi ucenicilor, cu condiţia ca angajatorul să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică pentru dobândirea competenţelor prevăzute de standardul ocupational.

ITM Arad atrage atenția din nou angajatorilor, că primirea la muncă sau prestarea oricărui alt tip de muncă, inclusiv în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu în interesul angajatorului, a unuia sau a mai multor salariaţi, în afara programului de lucru stabilit conform actului normativ menționat mai sus, constituie contravenţie, angajatorul fiind pasibil de amendă în cuantum de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată.

Biroul de Presă al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

Munca cu forme legale, beneficiu garantat pentru angajati si angajatori

Munca cu forme legale, beneficiu garantat pentru angajati si angajatori

Și pe parcursul lunii septembrie, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au continuat acțiunile de control în scopul identificării...

 
Verificari la beneficiarii care presteaza munca necalificata cu zilieri

Verificari la beneficiarii care presteaza munca necalificata cu zilieri

În perioada 14 – 19 septembrie 2020 inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Arad au desfășurat o amplă acțiune de informare și control la beneficiarii de...

 
Zile libere pentru parinti in cazul limitarii sau suspendarii activitatilor didactice

Zile libere pentru parinti in cazul limitarii sau suspendarii activitatilor didactice

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad informează angajatorii și salariații interesați, că în situația limitării sau suspendării activităților didactice...

 
Reglementari noi privind angajarea strainilor

Reglementari noi privind angajarea strainilor

REGLEMENTĂRI NOI PRIVIND ANGAJAREA STRĂINILOR- Avizul de angajare nu mai este necesar pentru cetăţenii din Republica Moldova, Ucraina şi Republica Serbia   Inspectoratul...