Peste 263 de sesizări, la ITM Arad


De la începutul anului şi până în prezent, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad au fost înregistrate un număr de 263 de petiţii, din care peste 53 % au fost înregistrate pentru neacordarea drepturilor salariale, peste 11% pentru neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, aproximativ 8 % pentru neplata orelor suplimentare, 7 % pentru nerespectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă. De asemenea, au fost înregistrate sesizări şi pentru neîntocmirea actelor de încetare a raportului de muncă, etc.

Pe această cale aducem în atenţia angajatorilor cât şi angajaţilor următoarele sancțiuni prevăzute de legislația în vigoare:

  • nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară – amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei (art. 260 alin. 1, lit. i din Legea 53/2003 – Codul Muncii);
  • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1) – amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată (art. 260 alin. 1, lit. e din Legea 53/2003);
  • prestarea muncii de către o persoana fără încheierea unui contract individual de munca – amendă de la 500 lei la 1.000 lei (art. 260 alin. 1, lit. f din Codul Muncii).
  • neluarea sau nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă (art. 349 – 350 din Legea 286/2009 privind Codul Penal) –  închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă.

Modul de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora sunt reglementate de Ordonanţa de Guvern 27/2002.

Orice persoană care se simte nedreptăţită de către angajator, prin încălcarea unor drepturi expres prevăzute de lege are posibilitatea de a depune la ITM Arad o petiţie  (reclamaţie) fie prin simpla prezentare la sediul instituției, din strada Episcopiei, nr. 11 – 13, fie prin transmiterea acesteia pe adresa de e-mail a instituţiei noastre itmarad@itmarad.ro;

Trebuie precizat că pentru a i se da curs, reclamaţia trebuie să conţină datele de identificare ale petiţionarului, în caz contrar, aşa cum prevede art. 7 din actul normativ mai sus amintit „petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7). Aşadar, prin date de identificare înţelegându-se, pe lângă numele şi prenumele petiţionarului, inclusiv datele din buletin/carte de identitate.

Un alt aspect important îl constituie şi problemele semnalate, care trebuie să se regăsească în aria de competenţă a instituţiei noastre, altfel acelaşi act normativ dispune: Petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta” (art. 6^1).

ITM Arad asigură, totodată,  prin Compartimentul Comunicare şi Relaţii cu Publicul, accesul la informaţiile de interes public astfel cum sunt reglementate de Legea 544/2001. Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, pe site-ul instituției, www.itmarad.ro  se regăseşte  lista documentelor care conţin informaţii de interes public precum și formularul tip al cererii de informaţii de interes public

 

Biroul de presă al ITM Arad

 

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  

Noutati ITM

ITM Arad – program de lucru cu publicul – 25 august și 1 septembrie

ITM Arad – program de lucru cu publicul – 25 august și 1 septembrie

Având în vedere faptul că zilele de 16 și 17 august 2018 au fost stabilite ca zile libere pentru salariaţii din sectorul bugetar, potrivit art. 1 din H.G. nr....

 
Amenzi de până la 10.000 lei pentru neacordarea zilelor libere

Amenzi de până la 10.000 lei pentru neacordarea zilelor libere

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad reaminteşte angajatorilor faptul că ziua de 15 august – Adormirea Maicii Domnului este decretată, prin lege, zi liberă...

 
ITM atentioneaza angajatorii

ITM atentioneaza angajatorii

Amenzi între 1.500 lei şi 2.500 lei pentru nerespectarea condiţiilor de muncă în perioadele cu temperaturi crescute extreme Ca urmare a temperaturilor crescute...

 

Contractele de munca cu timp partial, verificate de inspectorii de munca

În ultimele 2 săptămâni ale lunii iunie, s-a desfășurat la nivel naţional „Campania privind respectarea de către angajatori a prevederilor legale referitoare...