Info ITM ARAD

Primăriile, în atenţia inspectorilor de muncă


În perioada 17.07.2013  – 14.10.2013 se va derula, la nivel naţional, o amplă acţiune de informare şi conştientizare a autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la reglementările legale în vigoare, în domeniul relaţiilor de muncă şi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă.

În domeniul relaţiilor de muncă, informarea va viza cel puţin următoarele prevederi :

 • principalele reglementări cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului individual de munca;
 •  prevederile legale privind timpul de munca si timpul de odihna;
 •  elementele care trebuie înregistrate în registrul general de evidenta a salariaţilor si termenele de transmitere a acestora;
 •  prevederile legale privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
 •  prevederile legale privind negocierea, încheierea, înregistrarea contractului colectiv de munca la autorităţile competente si efectele acestuia, în sectorul bugetar.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, informarea va viza cel puţin următoarele:

 •  principalele reglementari în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 •  obligaţiile angajatorilor cu privire la organizarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă (instruire, evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesionala si întocmirea planului de prevenire si protecţie, organizarea CSSM şi serviciilor de prevenire şi protecţie etc.);
 •  asigurarea supravegherii medicale a lucrătorilor;
 •  măsurile necesare pentru ca echipamentul de muncă pus la dispoziţia lucrătorilor să poată fi utilizat fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea lor;
 •  asigurarea echipamentului individual de protecţie;
 •  asigurarea avizelor şi verificărilor tehnice ISCIR, pentru instalaţii de ridicat si sub presiune;
 •  asigurarea măsurilor de protecţie împotriva pericolului de electrocutare;

          În consecinţă, inspectorii de muncă arădeni vor programa, în perioada 22 iulie – 7 octombrie 2013, întâlniri cu reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale, cu personalul care are atribuţii în gestionarea resurselor umane din cadrul acestora, lucrători desemnaţi precum şi reprezentanţi ai lucrătorilor.

                                                                                      Inspector şef

                                                                                      Valentin Vanci

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  

Noutati ITM

Salariul minim in costructii- noi precizari

Salariul minim in costructii- noi precizari

În vederea clarificării prevederilor art. 71 alin. (1) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investitiilor...

 
Lista agentilor de ocupare a fortei de munca în strainatate

Lista agentilor de ocupare a fortei de munca în strainatate

Situaţia societăţilor comerciale înregistrate la I.T.M. Arad, în baza Legii 156/2000 republicată Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa...

 
Atentie! S-a modificat LEGEA ZILIERILOR

Atentie! S-a modificat LEGEA ZILIERILOR

 In Monitorul Oficial nr. 1116 din 29.12.2018, conform O.U.G. nr. 114/2018, au fost publicate modificarile aduse LEGII ZILIERILOR, nr. 52/2011, actualizata. Astfel,...

 
Inspectorii de munca in control la societatile din domeniul prelucrarii lemnului

Inspectorii de munca in control la societatile din domeniul prelucrarii lemnului

Inspectorii de muncă arădeni au desfășurat acțiuni de control la societăţile care au în obiectul de activitate prelucrarea primară a lemnului, în vederea...