Info ITM ARAD

Riscurile legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca


Riscurile legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, în atenția inspectorilor de muncă

Cancerul profesional constituie una dintre cele mai mari probleme de sănătate de la locurile de muncă din Europa și din întreaga lume. Conform informaţiilor de pe site-ul Agenţiei Europene pentru securitate şi sănătate în muncă (EU – OSHA), se estimează că, în 2015, acesta a stat la baza a 53 % din totalul deceselor asociate muncii, înregistrate în Uniunea Europeană și în alte țări dezvoltate.

Având în vedere faptul că agenţii chimici cancerigeni generează riscuri majore la adresa securității şi a sănătății lucrătorilor; deoarece pericolele sunt adesea invizibile sau nu sunt bine înțelese, putând fi cauzate de vapori, de pulberi sau de expuneri accidentale și de cele mai multe ori acestea nu sunt combătute corespunzător, pe întreg parcursul trimestrului IV, inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad au întreprins acțiuni de control la angajatorii din toate domeniile de activitate care utilizează la locurile de muncă agenţi chimici cancerigeni sau mutageni, clasificaţi în categoriile 1A şi 1B conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (CLP).

Obiectivele acțiunii au vizat prevenirea îmbolnăvirilor profesionale generate de agenții cancerigeni şi mutageni prezenţi la locurile de muncă, creşterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile legate de expunerea la agenți cancerigeni şi mutageni la locul de muncă, monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la agenți cancerigeni şi mutageni.

Acțiunea nu a urmărit doar controlul respectării legislației în domeniu ci și informarea angajatorilor cu privire la importanța respectării normelor de securitate și sănătate în muncă, a legislației, a importanței evaluării riscurilor care constituie fundamentul și totodată o obligație legală pentru toți angajatorii, în cazul în care la locurile de muncă, sunt prezente substanțe periculoase.

Angajatorii au fost de asemenea atenționați că trebuie să respecte o ierarhie specifică a măsurilor de prevenire: eliminarea, substituția, măsurile tehnice, măsurile organizatorice și, în final, protecția individuală.

Este imperios necesar, ca în cazul unei activităţi noi care implică agenţi chimici periculoşi, procesul de muncă să înceapă doar după ce a fost realizată o evaluare a riscului acelei activităţi şi după luarea măsurilor de prevenire identificate ca necesare.

Totodată, echipamentele de muncă şi sistemele de protecţie asigurate de angajator pentru protecţia lucrătorilor trebuie să fie conforme cu prevederile legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene în vigoare cu privire la proiectare, producţie şi livrare, avându-se în vedere asigurarea sănătăţii şi securităţii.

Biroul de presă al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

Informare privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme

Informare privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad readuce în atenția angajatorilor de pe raza județului Arad, că în perioadele cu temperaturi extrem de scăzute (temperaturi...

 
ITM Arad – actiuni de control in centrele rezidentiale de servicii sociale

ITM Arad – actiuni de control in centrele rezidentiale de servicii sociale

În perioada 27 octombrie – 15 decembrie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad efectuează acțiuni de verificare la...

 
Actiune de control in parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere

Actiune de control in parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere

Având în vedere situația accidentelor de muncă, înregistrate pe parcursul anilor 2019-2022 la nivel național, din care rezultă faptul că în domeniul forestier,...

 
Securitatea si sanatatea in munca in era digitala

Securitatea si sanatatea in munca in era digitala

Campania pentru locuri de muncă sigure și sănătoase 2023-2025, organizată la nivelul Uniunii Europene de către Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate...