Info ITM ARAD

Contracte colective de muncă


Conform art. 129 din Legea nr. 62 din 2011, republicată, privind încheierea contractelor colective de muncă:

”   (1) Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepţia cazului în care unitatea are mai puţin de 21 de angajaţi.

   (2) Iniţiativa negocierii aparţine angajatorului sau organizaţiei patronale.

   (3) Angajatorul sau organizaţia patronală iniţiază negocierea colectivă cu cel puţin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale la contractele colective de muncă.

   (4) În cazul în care angajatorul sau organizaţia patronală nu iniţiază negocierea, aceasta va începe la cererea scrisă a organizaţiei sindicale reprezentative sau a reprezentanţilor angajaţilor, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării.

   (5) Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile calendaristice decât prin acordul părţilor.

   (6) Contractele colective de muncă pot să prevadă renegocierea periodică a oricăror clauze convenite între părţi.”

 

Acte necesare pentru înregistrarea contractelor colective de muncă, la ITM:

 • copie certificat înregistrare ONRC;
 • copie act constitutiv/statut;
 • dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere;
 • împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării CCM (copie CI ale părţilor mandatate să negocieze şi să semneze contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unităţii);
 • dovezile de reprezentativitate ale părţilor (dacă există sindicat în cadrul societăţii – copie sentință civilă (reprezentativitate pe Legea nr. 62 din 2011) şi copie CI a celor mandataţi să negocieze CCM);
 • procesul-verbal de alegere a reprezentanţilor salariaţilor, însoţit de lista cu semnăturile salariaţilor care au participat la alegerea acestora;
 • procesele-verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, conţinând poziţia părţilor;
 • grila de salarizare.

Modele acte necesare CCM:

1 model cerere CCM

2 model convocator

3 PV alegere reprezentanti salariati

4 PV reprezentativitate

5 PV negociere clauze

6 PV negociere semnarea si incheierea CCM

7 model imputernicire angajator

8 model imputernicire reprezentant al salariatilor

9 model grila de salarizare

 

Acte necesare pentru înregistrarea actelor adiționale la contractele colective de muncă, la ITM:

 • copie a procesului verbal de alegere a reprezentanților salariaților sau proces verbal de alegere însoțit de lista cu semnăturile salariaților care au participat la alegerea acestora (dacă este cazul);
 • copie CI ale părților mandatate să negocieze și să semneze actul adițional la contractul colectiv de muncă.
 • dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere;
 • împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării CCM (copie CI ale  părţilor mandatate să negocieze şi să semneze contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unităţii);
 • dovezile de reprezentativitate ale părţilor (dacă există sindicat în cadrul societăţii –copie senţintă civilă (reprezentativitate pe legea 62/2011) şi copie CI a celor mandataţi să negocieze ccm);
 • procesul-verbal de alegere a reprezentanţilor salariaţilor, însoţit de lista cu semnăturile salariaţilor care au participat la alegerea acestora;
 • procesele-verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, conţinând poziţia părţilor;
 • grila de salarizare.

Modele acte necesare act adițional CCM:

1 model cerere act aditional la CCM

2 model convocator negociere act aditional la CCM

3 PV reprezentativitate

4 model imputernicire angajator

5 model imputernicire reprezentant al salariatilor

6 PV negociere semnarea si incheierea actului aditional la CCM