Info ITM ARAD

LISTA CUPRINZAND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE DE ITM ARAD, CONFORM ART.5 LIT. H, DIN LEGEA NR.544/2001


LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE DE ITM ARAD, CONFORM ART.5 LIT. H, DIN LEGEA NR.544/2001

(Lista categorii de documente produse gestionate de ITM Arad)

1. Acte normative

2. Avize

3. Borderouri de expediere corespondenţă

4. Carta de audit intern

5. Chestionare (ex.:chestionar referitor la leziunile profesionale)

6. Circulare elaborate în vedrea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniu de competenţă

7. Codul de conduită

8. Corespondenţă (între şi inter-instituţională, cetăţeni, persoane juridice)

9. Condica de prezenţă

10.Chestionare

11. Decizii emise de inspectorul șef

12.Reglementări internaţionale emise de Uniunea Europeană, Consiliul Europei şi Organizaţia Internaţională a Muncii.

13.Documentaţii în vederea realizării de achiziţii

14.Documente contabile:bilanţul contabil, bugetul de venituri şi cheltuieli, cont de rezultat patrimonial, cont execuţie chetulieli, cont execuţie venituri

15.Documente privind organizarea cursurilor de formare şi perfecţionare profesională

16.Documente privind organizarea şi coordonarea campaniilor naţionale

17.Documente privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor

18.Dosare de achiziţie publică

19.Dosare de cercetare a accidentelor de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

20.Dosare profesionale

21.Dosare de audit public intern

22.Documente justificative, angajamente bugetare şi legale,ordonanţări de plată

23.Formulare (ex.:formulare de audit întocmite conform prevederilor HG nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern)

24.Informări

25.Materiale de informare (ghiduri, broşuri, etc.)

26.Rapoarte privind aplicarea prevederilor convenţiilor O.I.M.

27.Metodologii de lucru, norme interne

28.Note, puncte de vedere, observaţii

29.Petiţii

30.Planuri multianuale si anuale de audit

31.Procese verbale de control, note de constatare, procese verbale de cercetare, procese verbale de contravenție

32.Proceduri de sistem şi operaţionale de lucru

33.Programe şi strategii în domeniu

34.Protocoale de colaborarea cu diferite autoriăţi şi instituţii publice.

3.Programul de pregătire şi de asigurare a îmbunătăţirii calităţii activităţii de audit public intern

36.Rapoarte şi analize

37.Răspunsuri la petiţii sau alt tip de solicitări provenite de la autorităţi şi instituţii ale statului, persoane juridice, persoane fizice, mass-media

38.Referate

39.Registre de evidenţă

40.Registre intrare –ieşire corespondenţă

41.Registrul de evidenţă a cauzelor pe rol la instanţele de judecată

42.Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare

43.Situaţii nominale ale posturilor şi personalului pe compartimente

44.Situaţii periodice privind domeniul de acitvitate

45.State de funcții

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

ITM Arad – Controale la angajatorii care desfasoara activitati de cultivare si comercializare al florilor si plantelor precum si activitati de pompe funebre

ITM Arad – Controale la angajatorii care desfasoara activitati de cultivare si comercializare al florilor si plantelor precum si activitati de pompe funebre

În perioada 14.05.2024 – 17.05.2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au fost implicați în acțiuni de verificare,...

 
Anunt achizitie publica

Anunt achizitie publica

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARAD cu sediul în Arad, strada Episcopiei nr. 11-13, C.I.F. 12337817, anunţă iniţierea procedurii de achiziţie directă de...

 
ITM Arad – Verificari la angajatorii care desfasoara activitate in domeniul „Intretinerea si repararea autovehiculelor”

ITM Arad – Verificari la angajatorii care desfasoara activitate in domeniul „Intretinerea si repararea autovehiculelor”

În perioada 23 – 26 aprilie 2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au efectuat acțiuni de verificare la angajatorii...

 
INFORMARE privind actiunile de supraveghere a pietii in trimestrul I al anului 2024

INFORMARE privind actiunile de supraveghere a pietii in trimestrul I al anului 2024

Inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Securitate și Sănătate în Muncă – Supravegherea pieții, au efectuat pe parcursul trimestrului I al anului...