Info ITM ARAD

ACTE DEPUSE LA I.T.M. ARAD ÎN VEDEREA OBŢINERII REPREZENTATIVITĂŢII SINDICATELOR ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 52, LIT. C DIN LEGEA NR. 62/2011


ORGANIZAŢIA SINDICALĂ EUROPA

 

–           copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civilă nr. 3848/21.07.2004;

–           declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate;

–           dovada angajatorului nr. 8429/13.05.2011 privind numărul angajaţilor din unitate;

–           copia statutului Sindicatului Europa.

 

 

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT I.O.I. ARAD din cadrul S.C. NUOVA ARIO S.A.

 

–           copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civilă nr. 1216/26.03.1990;

–           copia ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a componenţei organelor de conducere prin Sentinţa Civilă nr. 11653/21.12.2010;

–           declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate;

–           dovada angajatorului nr. 1065/24.05.2011 privind numărul angajaţilor din unitate.

 

 

SINDICATUL NEMIRA afiliat la Federaţia Naţională Sindicală Solidaritatea Metal din cadrul Confederaţiei Naţionale Sindicale CARTEL ALFA

 

–           copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civilă nr. 127/11.01.2011;

–           declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate;

–           dovada angajatorului nr. 26004/26.05.2011 privind numărul angajaţilor din unitate;

–           copia statutului Sindicatului Nemira.

 

 

SINDICATUL FRĂŢIA 2002 afiliat la F.L.M. „HENRI COANDĂ – FRĂŢIA” din cadrul C.N.S.R.L. – FRĂŢIA

 

–           copia încheierii de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Încheierea nr. 12/07.03.2002;

–           copia ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a componenţei organelor de conducere prin Sentinţa Civilă nr. 52/13.01.2011;

–           declaraţia nr. 66/03.06.2011, semnată de reprezentantul legal al sindicatului, privind numărul total de membri de sindicat din unitate;

–           dovada angajatorului nr. 2064/03.06.2011 privind numărul angajaţilor din unitate.

 

 

SINDICATUL LIBER FERONERIA ARAD afiliat la Federaţia Solidaritatea Metal din cadrul Confederaţiei Naţionale Sindicale CARTEL ALFA

 

–           copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civilă nr. 3787/17.04.1992;

–           copia ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a componenţei organelor de conducere prin Sentinţa Civilă nr. 3865/04.05.2009;

–           declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate;

–           dovada angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate;

–           statutul Sindicatului Liber Feroneria Arad.

 

 

SINDICATUL „LIBERTATEA” din cadrul S.C. RECONS S.A. ARAD

 

–           copia ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a componenţei organelor de conducere prin Sentinţa Civilă nr. 1418/26.03.2003;

–           declaraţia nr. 06/08.06.2011, semnată de reprezentantul legal al sindicatului, privind numărul total de membri de sindicat din unitate;

–           dovada angajatorului nr. 645/10.06.2011 privind numărul angajaţilor din unitate.

 

 

S.L.I. TERMOELECTRICA ARAD din cadrul S.C. CET ARAD S.A.

 

–           copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civilă nr. 4468/19.07.2000;

–           copia ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi componenţei organelor de conducere prin Sentinţa Civilă nr. 5122/20.05.2010;

–           declaraţia nr. 415/22.06.2011, semnată de reprezentantul legal al sindicatului, privind numărul total de membri de sindicat din unitate;

–           dovada angajatorului nr. 4632/21.06.2011 privind numărul angajaţilor din unitate.

 

 

SINDICATUL LIBER „SPAŢII VERZI” din cadrul S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

 

–           copia ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi componenţei organelor de conducere prin Sentinţa Civilă nr. 5903/11.09.2008;

–           declaraţia nr. 26/27.06.2011, semnată de reprezentantul legal al sindicatului, privind numărul total de membri de sindicat din unitate;

–           dovada angajatorului nr. 703/27.06.2011 privind numărul angajaţilor din unitate.

 

 

SINDICATUL SANITAS ARAD afiliat la FEDERAŢIA SANITAS DIN ROMÂNIA

 

–           copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civila nr. 9101/20.12.2002;

–           copia hotărârii de modificare a statutului şi componenţei organelor de conducere prin Hotărârea nr. 287/19.01.2009;

–           declaraţiile nr. 145/02.08.2011, nr. 137/02.08.2011, nr. 138/02.08.2011, nr. 139/02.08.2011, nr. 140/02.08.2011, nr. 141/02.08.2011, nr. 142/02.08.2011, nr. 143/02.08.2011, nr. 144/02.08.2011, nr. 146/02.08.2011, nr. 147/02.08.2011, nr. 148/02.08.2011 şi nr. 175/23.08.2011, semnate de reprezentantul legal al sindicatului, privind numărul total de membri de sindicat din unitate;

–           dovezile angajatorului nr. 76/26.07.2011, nr. 287/25.07.2011, nr. 2080/26.07.2011, nr. 725/25.07.2011 nr. 672/25.07.2011, nr. 301/25.07.2011, nr. 849/26.07.2011, nr. 157/25.07.2011, nr. 542/25.07.2011, nr. 296/26.07.2011, nr. 280/04.08.2011, nr. 3359/23.08.2011 şi nr. 9282/03.08.2011, privind numărul angajaţilor din unitate.

 

 

SINDICATUL ŞOFERILOR CURTICI afiliat la Uniunea Judeţeană C.N.S.R.L. – FRĂŢIA Filiala Arad

 

–           copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civilă nr. 8907/11.12.2002;

–           copia ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a componenţei organelor de conducere prin Sentinţa Civilă nr. 322/18.01.2010;

–           declaraţia nr. 08/18.08.2011, semnată de reprezentantul legal al sindicatului, privind numărul total de membri de sindicat din unitate;

–           dovada angajatorului nr. 1794/12.08.2011 privind numărul angajaţilor din unitate.

 

 

SINDICATUL INDEPENDENT SOLIDARITATEA ARAD afiliat la Uniunea Judeţeană C.N.S.R.L. – FRĂŢIA Filiala Arad

 

–           copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de sindicat;

–           declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate;

–           dovada angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate.

 

 

SINDICATUL DEMOCRATIC ÎNVĂŢĂMÂNT ARAD afiliat la F.S.L.I. ROMÂNIA

 

–           copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civilă nr. 3105/24.04.1997;

–           declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate;

–           dovada angajatorului nr. 1885/19.07.2011 privind numărul angajaţilor din unitate.

 

 

SINDICATUL UNIREA LIPOVA

 

–           copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civilă nr. 123/07.02.2002;

–           copia încheierii de modificare a componenţei organelor de conducere din cadrul sindicatului prin Încheierea nr. 54/12.06.2009;

–           declaraţia nr. 19/11.10.2011, semnată de reprezentantul legal al sindicatului, privind numărul total de membri de sindicat din unitate;

–           dovada angajatorului nr. 10205/11.10.2011 privind numărul angajaţilor din unitate;

–           copia statutului Sindicatului Unirea Lipova.

 

 

SINDICATUL TOP ARAD

 

–           copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civilă nr. 3934/24.08.2006;

–           copia ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a componenţei organelor de conducere prin Sentinţa Civilă nr. 3160/31.03.2010;

–           declaraţia nr. 10/28.10.2011, semnată de reprezentantul legal al sindicatului, privind numărul total de membri de sindicat din unitate;

–           dovada angajatorului nr. 3068/27.10.2011 privind numărul angajaţilor din unitate.

 

 

SINDICATUL LIBER DIN S.C. IMAR S.A. ARAD afiliat la Federaţia Lemn, Mobilă, Celuloză şi Hârtie din cadrul Confederaţiei Naţionale Sindicale CARTEL ALFA

 

–           copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civilă nr. 5437/04.10.1991;

–           copia ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi a componenţei organelor de conducere prin Sentinţa Civilă nr. 3910/05.08.2004;

–           declaraţia nr. 02/25.11.2011, semnată de reprezentantul legal al sindicatului, privind numărul total de membri de sindicat din unitate;

–           dovada angajatorului nr. 1707/28.11.2011 privind numărul angajaţilor din unitate;

–           copia statutului Sindicatului Liber din S.C. IMAR S.A. Arad.

 

 

SINDICATUL SALARIAŢILOR DIN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD afiliat la Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie din cadrul Confederaţiei Naţionale Sindicale CARTEL ALFA

 

–           copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi componenţei organului executiv de conducere;

–           declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;

–           dovada privind numărul de angajaţi din unitate eliberată de angajator.

 

 

SINDICATUL INDEPENDENT LEONI ARAD

 

–           copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi componenţei organului executiv de conducere;

–           declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;

–           dovada privind numărul de angajaţi din unitate eliberată de angajator.

 

 

SINDICATUL LIBER AL C.T.P. ARAD

 

–           copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi componenţei organului executiv de conducere;

–           declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;

–           dovada privind numărul de angajaţi din unitate eliberată de angajator.

 

 

SINDICATUL UNITEX SÂNTANA

 

–           copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civilă nr. 173/10.02.2004;

–           declaraţia nr. 2/27.03.2012, semnată de reprezentantul legal al sindicatului, privind numărul total de membri de sindicat din unitate;

–           dovada angajatorului nr. 204/21.03.2012 privind numărul angajaţilor din unitate.

 

 

SINDICATUL ŞOFERILOR MERIDIAN

 

–           copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civilă nr. 34/12.04.2006;

–           copia ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a componenţei organelor de conducere prin Sentinţa Civilă nr. 11112/07.06.2011;

–           declaraţia nr. 1205/28.03.2012, semnată de reprezentantul legal al sindicatului, privind numărul total de membri de sindicat din unitate;

–           dovada angajatorului nr. 1203/27.03.2012 privind numărul angajaţilor din unitate.

 

 

SINDICATUL ARTIŞTILOR INTERPREŢI DIN FILARMONICA DE STAT ARAD

 

–           copia încheierii de modificare a componenţei organelor de conducere prin Încheiere nr. 7253/25.08.2009;

–           declaraţia nr. 167/10.04.2012, semnată de reprezentantul legal al sindicatului, privind numărul total de membri de sindicat din unitate;

–           dovada angajatorului nr. 352/29.03.2012 privind numărul angajaţilor din unitate;

–           copia statutului Sindicatului Artiştilor Interpreţi din Filarmonica de Stat Arad.

 

 

SINDICATUL ASTRA VAGOANE ARAD

 

–           copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civilă nr. 1509/10.04.1990;

–           copia ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi a componenţei organelor de conducere prin Sentinţa Civilă nr. 781/07.02.2008;

–           declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate la data de 03.05.2012;

–           dovada angajatorului nr. 184/03.05.2012 privind numărul angajaţilor din unitate;

–           copia statutului Sindicatului Astra Vagoane Arad;

–           copia certificatului de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial prin Certificatul nr. 03/23.05.2003;

–           copia certificatului de înregistrare fiscală.

 

 

SINDICATUL SANITAS ARAD afiliat la FEDERAŢIA SANITAS DIN ROMÂNIA

 

–           copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civilă nr. 9101/20.12.2002;

–           copia ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi a componenţei organelor de conducere prin Hotărârea nr. 287/19.01.2009;

–           declaraţia nr. 105/21.05.2012, semnată de reprezentantul legal al sindicatului, privind numărul total de membri de sindicat din unitate;

–           dovada angajatorului nr. 1849/21.05.2012 privind numărul angajaţilor din unitate.

 

 

SINDICATUL „LIBERTATEA” COMPANIA APA ARAD

 

–           copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civilă nr. 1955/20.03.1996;

–           copia ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului, respectiv a denumirii sindicatului (fosta Sindicatul R.A.A.C. Arad), prin Sentinţa Civilă nr. 588/06.02.2006;

–           declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate la data de 08.10.2012;

–           dovada angajatorului nr. 17777/08.10.2012 privind numărul angajaţilor din unitate;

–           copia statutului Sindicatului „Libertatea” Compania Apa Arad.

 

 

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT ENERGIA ARAD

 

–           copia încheierii de modificare a componenţei comitetului de conducere prin Încheierea nr. 5320/31.05.2012;

–           declaraţia nr. 26/24.10.2012, semnată de reprezentantul legal al sindicatului, privind numărul total de membri de sindicat din unitate;

–           dovada angajatorului nr. 2358/22.10.2012 privind numărul angajaţilor din unitate;

–           copia certificatului de înregistrare fiscală.

 

SINDICATUL  LIBER ASTRA VAGOANE CALATORI ARAD

 

–   copia hotărârii judecatoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a

personalitaţii juridice de sindicat – Sentinţa Civila nr.

1309/20.04.1990;

–   copie a ultimei hotărâri judecatoreşti definitive si irevocabile de

modificare a statutului si a componenţei organelor de conducere, –

Sentinţa Civila nr. 7048/11.08.2010;

–  declaratia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind

numarul total de membri de sindicat din unitate la data de

13.12.2012;

–  dovada angajatorului  nr. 498/12.12.2012 privind numarul angajaţilor

din unitate.

 

SINDICATUL  LIBER AGRO-MURES ARAD

 

 

– copia hotărârii judecatoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a

personalitaţii juridice de sindicat – Sentinţa Civila nr.

1407/03.04.1990;

– copie a ultimei hotărâri judecatoreşti definitive si irevocabile de

modificare a statutului si a componenţei organelor de conducere,

– Sentinţa Civila nr. 4885/11.06.2007;

– declaratia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind

numarul total de membri de sindicat din unitate nr.1/27.03.2013;

– dovada angajatorului  nr. 292/25.03.2013 privind numarul

angajaţilor din unitate.

– copie a statutului Sindicatului Liber Agro-Mures Arad .

 

SINDICATUL  PETROLUL ARAD

 

– copia hotărârii judecatoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a

personalitaţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civilă nr.

1506/29.03.1990;

– copia hotărârii judecatoreşti definitive si irevocabile de schimbare a

denumirii(fost Sindicatul Liber Independent al Schelei Arad), a

statutului  si a componenţei organelor de conducere a sindicatului

prin Sentinţa Civilă nr. 9029/18.12.2002;

– copie a ultimei hotărâri judecatoreşti definitive si irevocabile de

modificare a statutului prin Sentinţa Civila nr. 1287/15.03.2004;

copie act adiţional de modificare a componenţei membrilor

consiliului

sindical – încheiere de autentificare nr.1022/29.05.2012;

–  declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind

numarul total de membri de sindicat din unitate nr.243/03.03.2014;

–  dovada angajatorului  nr. 301/03.03.2014 privind numarul angajaţilor

din unitate;

–  copie a statutului Sindicatului  Petrolul Arad.

 

SINDICATUL EUROPA

 

–  copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a

personalitaţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civilă nr.

3848/21.07.2004;

– copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile privind

îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate prevăzute de legea

62/2011, prin sentinţa civilă nr. 6185/06.06.2011;

– declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind

numărul total de membri de sindicat din unitate, autentificată sub

nr.1782/16.04.2015 la B.N. VERITAS privind numărul total de membri

de sindicat;

– dovada angajatorului  nr. 5560/01.04.2015 privind numărul angajaţilor

din unitate;

– copie a statutului Sindicatului  Europa.

 

 

 

 

 

 

SINDICATUL NEMIRA din cadrul S.C. GDS Manufacturing Services S.A.

 

– copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a

personalitaţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civilă nr.

127/11.01.2011;

– copie încheiere din 18.02.2011 ;

– copie încheiere nr.1481/17.03.2015, de modificare a componenţei

biroului executiv al sindicatului ;

– copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile privind

îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate prevăzute de legea

62/2011, prin sentinţa civilă nr. 6147/06.06.2011;

– declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind

numărul total de membri de sindicat din unitate FN din 04.05.2015 ;

– dovada angajatorului  nr. 94549/04.05.2015 privind numărul

angajaţilor din unitate;

– copie a statutului Sindicatului  Nemira.

 

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TERMOELECTRICA ARAD din cadrul S.C. C.E.T. S.A. ARAD

– copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a

personalitaţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civilă nr.

4468/19.07.2000;

– copie încheiere nr.3380/14.07.2014, de modificare a componenţei

organului de conducere;

– declaraţia  semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind

numărul total de membri de sindicat din unitate nr.501 din 26.05.2015 ;

– dovada angajatorului  nr. 3201/27.05.2015 privind numărul angajaţilor

din unitate;

 

 

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  

Noutati ITM

Comunicat de presa I.M.

Comunicat de presa I.M.

INFORMARE privind prevenirea infecţiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) la locurile de muncă   În contextul răspândirii infecţiei cu noul Coronavirus...

 
COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESA

Pentru prevenirea răspândirii și infectării cu noul coronavirus COVID-19, în aplicarea dispozițiilor Ordonanței Militare nr. 3 / 24.03.2020 și a Ordinului...

 
COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESA

Pentru prevenirea răspândirii și infectării cu noul coronavirus COVID-19, în aplicarea dispozițiilor Ordonanței Militare nr. 3 / 24.03.2020 și a Ordinului...

 
Ordonanta militara nr. 2 din 21 martie 2020

Ordonanta militara nr. 2 din 21 martie 2020

Ordonanta militara nr.2 din 21 martie 2020 Model declaratie si adeverinta permanenta