Info ITM ARAD

Lista documente de interes public


Lista documentelor care conţin informaţii de interes public conform art. 5 lit. g) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

1.       Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Inspectoratul Teritorial de Muncă

2.       Atribuţiile compartimentelor

3.       Bilanţul contabil

4.       Bugetul de venituri şi cheltuieli

5.       Cont de rezultat patrimonial

6.       Cont execuţie cheltuieli

7.       Cont execuţie venituri

8.       Comunicate de presă

9.       Dosarele achiziţiilor publice

10.     Informaţii privind nivelurile tarifelor care se plătesc., in condiţiile legii, pentru serviciile prestate de Inspectoratele teritoriale de muncă

11.     Materiale de informare (ghiduri, pliante, broşuri, etc.)

12.     Metodologia de lucru pentru Înregistrarea la inspectoratul teritorial de muncă a agenţilor de ocupare a forţei de muncă in străinătate in conformitate cu prevederile arţ. 9 lit« e din 0.6. nr. 43/2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

13.     Programe şi strategii

14.     Programul anual de achiziţii

15.     Programul Cadru Anual de Acţiuni al I Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad

16.     Protocoale de colaborare cu diferite autorităţi şi instituţii publice

17.     Raportul Anual de Activitate al Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad

18.     Rapoarte privind accidentele de muncă (la nivel naţional, pe Informatii judeţe, pe domenii principale de activitate conform domeniilor din CAEN, conform variabilelor E5AW),

19.     Situaţii privind angajatorii care au detaşat salariaţi pe teritoriul României

20.     Sinteza rezultatelor controalelor privind depistarea şi combaterea muncii nedeclarate,

21.     Sinteza Are rezultatelor controalelor privind aplicarea prevederilor art.260 alin.l din Codul Muncii, republicat cu modificările si completările ulterioare

22.     Sinteza rezultatelor obţinute in cadrul Campaniilor Naţionale

23.     Sinteza rezultatelor cheap nfl jerseys controalelor privind respectarea unor legi speciale: Legea nr. 108/19-99j republicată modificată si completată, Legea nr.156/2000, OUG nr.56/2007 modificată si completată, Legea nr. 344/2006, HG nr. 104/2007, Legea nr. 202/2002 republicată, OUS nr.96/2003 modificată si completata, HG nr. 500/2011 modificată si completată, Legea nr. 52/2011)

24.     Evidenţa petiţiilor adresate Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad,

25.     Evidenţa solicitărilor de informaţii de interes public in baza Legii nr. 544/2001,

26.     Situaţii privind detaşarea salariaţilor in cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României;

27.     Situaţii privind persoanele mediate si angajate in străinătate , conform anexei nr.2 din HG nr, 384/200

28.     Indicatori specifici de evaluare in domeniul relaţiilor de muncă

29.     Indicatorii sociali de performanţă in domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: numărul unităţilor controlate, numărul controalelor efectuate, numărul total al sancţiunilor contravenţionale aplicate, valoarea sancţiunilor aplicate, numărul propunerilor de urmărire penală înaintate instituţiilor competente, numărul de unităţi a căror activitate a fost sistată

30.     Lista societăţiilor comerciale înregistrate la inspectoratele teritoriale de muncă în baza art. 9 lit. e din Legea nr. 156/2000, modificată şi completată.

31.     Date extrase Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic

32.     Tematici de control

33.     Structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad

34.     Date privind domeniul de activitate al Inspectoratul Teritorial de Muncă

35.     Rapoarte de sinteză trimestriale;

36.     Sinteza rezultatelor controalelor/lunar,

37.     Situaţia contractelor individuale de muncă /lunar;

38.     Rapoartele sinteză privind rezultatele obţinute în cadrul Campaniei naţionale privind identificarea şi combaterea cazurilor fără forme legale / de câte ori este cazul;

39.     Raportul anual al activităţii de audit public intern.

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  

Noutati ITM

ITM Arad – noi controale in domeniul transporturilor

ITM Arad – noi controale in domeniul transporturilor

În ultimele 2 săptămâni din luna noiembrie, inspectorii de muncă arădeni au desfășurat acțiuni de control care vizează angajatorii şi lucrătorii care...

 
ITM Arad reaminteste angajatorilor- 30 noiembrie si 1 Decembrie- zile libere

ITM Arad reaminteste angajatorilor- 30 noiembrie si 1 Decembrie- zile libere

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad reaminteşte angajatorilor că zilele de 30 NOIEMBRIE – SFÂNTUL APOSTOL ANDREI, CEL ÎNTÂI CHEMAT, OCROTITORUL ROMÂNIEI...

 
Anunt comsia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie

Anunt comsia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul...

 
Anunt important, in atentia operatorilor economici, cu privire la stagiile de pregatire practica  pentru invatamantul dual si cel profesional

Anunt important, in atentia operatorilor economici, cu privire la stagiile de pregatire practica pentru invatamantul dual si cel profesional

Operatorii economici sunt invitaţi să se implice în parteneriatele cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic pentru furnizarea stagiilor de pregătire...