Info ITM ARAD

Prelucrarea datelor cu caracter personal


 Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor(RGPD/GDPR).

Acesta reglementează prelucrarea de către o persoană fizică, o societate, o organizație, inclusiv instituții publice a unor date cu caracter personal referitoare la persoane fizice în UE.

Astfel, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad colectează și procesează date personale, în conformitate cu prevederile RGDP.


Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad
nu prelucrează aceste tipuri de date pentru creare de profiluri sau în scopuri de marketing.

Ce date personale prelucrăm?

Datele personale pe care Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad le prelucrează sunt date de identificare, financiare, demografice sau alte date personale care sunt colectate direct de la cetățeni sau parteneri (ONG, etc.) prin intermediul petițiilor/solicitărilor/adreselor/informărilor primite la sediu sau prin poșta electronică/fax.

Care este perioada pentru care vor fi prelucrate datele?

Datele cu caracter personal sunt păstrate și protejate atâta timp cât este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate.

 

Care sunt drepturile tale?

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale pe care le regăsiți aici:

http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1298.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în cazurile în care datele cu caracter personal deținute sunt dezvăluite în mod accidental sau ilegal.

ANSPDCP are ca obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă şi privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Acest drept are un conţinut complex, de mare importanţă pentru libertatea şi personalitatea cetăţeanului, iar în ţara noastră este garantat prin Constituţie (art. 26).

 

Datele de contact ale ANSPDCP sunt:

Sediul ANSPDCP – Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti

Telefon: 031.805.92.11-Fax: 031.805.96.02

www.dataprotection.ro ; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Având în vedere prevederile RGDP, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad a fost numit responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, conform Deciziei nr.128 / 29.08.2018 a Inspectorului Șef.

Responsabilul cu Protecţia Datelor poate fi contactat dacă există nelamuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei solicitări pe email la adresa itmarad@itmarad.ro , referitoare la acest lucru sau prin transmiterea unei solicitări scrise, semnate și datate, prin poștă sau depunere la registratura instituției, situată în Arad, strada Episcopiei nr. 11-13.

De asemenea, pentru mai multe informații despre acest subiect puteți consulta legislația în vigoare, precum și site-urile instituțiilor abilitate, după cum urmează:

 

 

 

 

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

Examen de promovare in grad profesional

Examen de promovare in grad profesional

Anunt examen de promovare in grad profesional 2024Bibliografie si tematica 2024

 
INFORMARE privind actiunile de supraveghere a pietii in trimestrul II al anului 2024

INFORMARE privind actiunile de supraveghere a pietii in trimestrul II al anului 2024

Inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Securitate și Sănătate în Muncă – Supravegherea pieții, au efectuat pe parcursul trimestrului II al...

 
LA MULȚI ANI INSPECTIA MUNCII! – 25 DE ANI

LA MULȚI ANI INSPECTIA MUNCII! – 25 DE ANI

Legea nr. 337 adoptată în luna decembrie 2018, care reglementează statutul inspectorului de muncă, instituie data de 11 iulie ca fiind Ziua Inspecției Muncii,...

 
Masuri de protectie pe timp de canicula

Masuri de protectie pe timp de canicula

Având în vedere prognoza meteorologică a următoarei perioade, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad readuce în atenția angajatorilor obligațiile legale...