Info ITM ARAD

Prelucrarea datelor cu caracter personal


 Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor(RGPD/GDPR).

Acesta reglementează prelucrarea de către o persoană fizică, o societate, o organizație, inclusiv instituții publice a unor date cu caracter personal referitoare la persoane fizice în UE.

Astfel, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad colectează și procesează date personale, în conformitate cu prevederile RGDP.


Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad
nu prelucrează aceste tipuri de date pentru creare de profiluri sau în scopuri de marketing.

Ce date personale prelucrăm?

Datele personale pe care Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad le prelucrează sunt date de identificare, financiare, demografice sau alte date personale care sunt colectate direct de la cetățeni sau parteneri (ONG, etc.) prin intermediul petițiilor/solicitărilor/adreselor/informărilor primite la sediu sau prin poșta electronică/fax.

Care este perioada pentru care vor fi prelucrate datele?

Datele cu caracter personal sunt păstrate și protejate atâta timp cât este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate.

 

Care sunt drepturile tale?

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale pe care le regăsiți aici:

http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1298.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în cazurile în care datele cu caracter personal deținute sunt dezvăluite în mod accidental sau ilegal.

ANSPDCP are ca obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă şi privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Acest drept are un conţinut complex, de mare importanţă pentru libertatea şi personalitatea cetăţeanului, iar în ţara noastră este garantat prin Constituţie (art. 26).

 

Datele de contact ale ANSPDCP sunt:

Sediul ANSPDCP – Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti

Telefon: 031.805.92.11-Fax: 031.805.96.02

www.dataprotection.ro ; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Având în vedere prevederile RGDP, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad a fost numit responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, conform Deciziei nr.128 / 29.08.2018 a Inspectorului Șef.

Responsabilul cu Protecţia Datelor poate fi contactat dacă există nelamuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei solicitări pe email la adresa itmarad@itmarad.ro , referitoare la acest lucru sau prin transmiterea unei solicitări scrise, semnate și datate, prin poștă sau depunere la registratura instituției, situată în Arad, strada Episcopiei nr. 11-13.

De asemenea, pentru mai multe informații despre acest subiect puteți consulta legislația în vigoare, precum și site-urile instituțiilor abilitate, după cum urmează:

 

 

 

 

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

Informare privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme

Informare privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad readuce în atenția angajatorilor de pe raza județului Arad, că în perioadele cu temperaturi extrem de scăzute (temperaturi...

 
ITM Arad – actiuni de control in centrele rezidentiale de servicii sociale

ITM Arad – actiuni de control in centrele rezidentiale de servicii sociale

În perioada 27 octombrie – 15 decembrie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad efectuează acțiuni de verificare la...

 
Actiune de control in parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere

Actiune de control in parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere

Având în vedere situația accidentelor de muncă, înregistrate pe parcursul anilor 2019-2022 la nivel național, din care rezultă faptul că în domeniul forestier,...

 
Securitatea si sanatatea in munca in era digitala

Securitatea si sanatatea in munca in era digitala

Campania pentru locuri de muncă sigure și sănătoase 2023-2025, organizată la nivelul Uniunii Europene de către Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate...