Info ITM ARAD

Relaţii de muncă


  • În activitatea de control relaţii de muncă

1. controlează aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legislaţiei muncii privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă;
2. controlează respectarea de către angajatori a clauzelor înscrise în contractele colective şi contractele individuale de muncă;
3. controlează dacă angajatorii au încheiat cu angajaţii proprii contracte individuale de muncă în formă scrisă şi dacă le-au înregistrat la Inspectorat în termenul legal;
4. controlează la angajatori existenţa registrului general de evidenţă a salariaţilor şi respectarea prevederilor legale privind completarea acestora;
5. controlează respectarea prevederilor legale privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul relaţiilor de muncă;
6. controlează respectarea legislaţiei de către societăţile care au ca obiect de activitate recrutarea şi plasarea forţei de muncă române în străinătatate;
7. controlează legalitatea încadrării în muncă a cetăţenilor străini;
8. constată şi sancţionează în baza actelor normative nerespectarea prevederilor legislaţiei muncii şi protecţiei sociale sau, după caz, dispune măsuri obligatorii pentru intrarea în legalitate;
9. controlează situaţiile semnalate de cetăţeni, instituţii publice sau agenţi economici prin sesizări, adrese, scrisori, audienţe, în legătură cu nerespectarea legislaţiei muncii şi răspunde petenţilor cu privire la constatările făcute şi /sau, după caz, cu privire la măsurile dispuse pentru intrarea în legalitate;
10. verifică comisionul datorat Inspectoratului Teritorial de Muncă până la date de 31.12.2010 pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă respectiv certificarea legalităţii înscrierilor în carnetul de muncă şi calculează dobânzile şi penalităţile de întârziere;
11. transmite serviciului financiar contabilitate, achiziţii publice şi administrativ din Inspectorat deciziile cu calculul dobânzilor şi penalităţiile de întârziere a comisionului.
12. întocmeşte lunar rapoartele privind activitatea desfăşurată în domeniul relaţiilor de muncă şi participă la elaborarea rapoartelor de activitate care se transmit Inspecţiei Muncii;
13. îndeplineşte şi alte sarcini trasate, potrivit legii, în domeniul relaţiilor de muncă.

  • În activitatea de îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul relaţiilor de muncă, evidenţa muncii

1. organizează evidenţa categoriilor de angajatori prevăzuţi de Legea nr.130/1999, cu modificările şi completările ulterioare şi asigură actualizarea permanentă a acestei evidenţe;
2. organizează evidenţa contractelor individuale de muncă înregistrate la Inspectorat;
3. verifică legalitatea clauzelor înscrise în contractul individual de muncă şi înregistrează acest document în evidenţe;
4. primeşte din partea angajatorilor, persoane fizice sau juridice, actele care   atestă modificarea sau încetarea contractului individual de muncă, după prealabila verificare a acestora privind respectarea legislaţiei muncii;
5. ţine evidenţa muncii prestate de persoanele angajate cu contract individual de muncă ce se înregistrează la Inspectorat, potrivit legii;
6. asigură arhivarea tuturor documentelor depuse şi înregistrate în acest  compartiment;
7. ţine evidenţa persoanelor fizice şi juridice care datorează comisionul prevăzut de lege pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, verificarea şi certificarea legalităţii acestora;
8. organizează evidenţa registrelor generale de evidenţă a salariaţilor cu respectarea prevederilor H.G.  nr.247/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
9. asigură întocmirea şi completarea în termenul prevăzut de lege a carnetelor de muncă ce se păstrează la Inspectorat;
10. certifică şi contrasemnează legalitatea înscrierilor efectuate în carnetele de    muncă de către angajatorii cărora li s-a aprobat păstrarea şi completarea acestora la sediul unităţii;
11. întocmeşte sau certifică în condiţiile legii, dosarele de pensionare ale angajaţilor aflaţi în evidenţa Inspectoratului;
12. eliberează la cerere, pe baza evidenţelor existente, adeverinţe care atestă vechimea în muncă a persoanelor ce au încheiat contracte individuale de muncă;
13. eliberează, la solicitarea persoanelor interesate, adeverinţe care atestă calitatea de salariat;
14. avizează pentru legalitate adeverinţele de vechime, eliberate de agenţii economici, în vederea înregistrării în carnetele de muncă;
15. asigură arhivarea documentelor pe baza cărora s-au întocmit noi carnete de muncă, sau au fost efectuate operaţiuni în celelalte carnete, privitoare la modificările intervenite în executarea contractelor de muncă;
16. asigură actualizarea permanentă a formularelor folosite în activitate;
17. organizează evidenţa actelor depuse de angajatorii din sectorul privat, din care rezultă plata lunară a contribuţiei la Fondul de asigurări sociale, a contribuţiei la constituirea Fondului pentru pensia suplimentară, a contribuţiei la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj precum şi a documentelor ce atestă plata salariaţilor pentru personalul angajat cu contract individual de muncă;
18. verifică documentele prezentate de angajatori din care rezultă că s-a achitat contribuţia către bugetul asigurărilor sociale de stat, contribuţia pentru constituirea Fondului pentru pensia suplimentară, a Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, contribuţia de asigurări de sănătate şi sesizează instituţiile care gestionează aceste fonduri în legătură cu încălcarea prevederilor legale din domeniul lor de competenţă;
19. îndeplineşte şi alte sarcini trasate, potrivit legii, în domeniul evidenţei  muncii.

<<< Înapoi

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

ITM Arad – Actiuni de control la brutarii

ITM Arad – Actiuni de control la brutarii

În perioada 09 – 12 aprilie 2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au fost angrenați în Campania Națională pentru...

 
ITM Arad – Actiuni de control in constructii

ITM Arad – Actiuni de control in constructii

În săptămâna 01.04.2024 – 06.04.2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au efectuat o acțiune de control la angajatorii...

 
ITM Arad – Actiuni de control in invatamantul prescolar precum si in domeniul „Activitati de ingrijire zilnica pentru copii”

ITM Arad – Actiuni de control in invatamantul prescolar precum si in domeniul „Activitati de ingrijire zilnica pentru copii”

În săptămâna 25.03.2024 – 29.03.2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au desfășurat o acțiune de verificare la...

 
ITM Arad – 03.04.2024, ora 09:00 – intalnire cu angajatorii si angajatii din Arad

ITM Arad – 03.04.2024, ora 09:00 – intalnire cu angajatorii si angajatii din Arad

Miercuri, 03.04.2024, începând cu ora 09:00, va avea loc a doua întâlnire din acest an dintre inspectorii de muncă şi angajatorii / angajaţii din municipiul...