Info ITM ARAD

Statistici


Situaţia accidentelor de muncă produse în anul 207

Indicator20162017
Număr de accidente de muncă8895
Nr.total de accidentaţi, din care8998
-accidentaţi mortal 68
-accidentaţi cu incapacitate temporară8186
Accidente cu urmări de invaliditate24
Accidente colective, din care22
-accidentaţi mortal 02
-cu incapacitate temporară013
Accidente in afara muncii022

 

În anul 2017, s-au comunicat un număr de 95 de accidente de muncă, cu 98 de accidentaţi, dintre care 86 cu incapacitate temporară de muncă, 4 cu invaliditate şi 8 accidentaţi mortal. De asemenea, au fost comunicate la ITM Arad 22 de accidente în afara muncii, toate fiind soldate cu deces.

În perioada de referinţă, s-au înregistrat 2 accidente colective care s-au soldat cu 2 decese și cu 13 accidentați cu incapacitate temporară de muncă.

Numărul victimelor înregistrate în anul 2017 a crescut cu 35 de procente față de anul 2016 când s-au înregistrat 89 de persoane accidentate. Din cele 95 de accidente de muncă au predominat accidentele de muncă soldate cu incapacitate temporară de muncă.

Analiza cauzelor care au generat accidentarea celor 98 de persoane, anul trecut, relevă faptul că cele mai multe accidente au avut loc din cauza:

  • efectuării necorespunzătoare a operaţiilor de muncă
  • nerespectării instrucţiunilor de lucru sau instruirii necorespunzătoare efectuate de către responsabilii pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul unităţii etc.

Făcând o analiză a împrejurărilor în care s-au produs accidentele de muncă, reiese faptul că cele mai multe accidente au avut loc prin prinderea, lovirea, strivirea victimei.

Cele mai multe accidente s-au produs anul trecut în domeniul transporturi rutiere de marfuri, urmat de domeniul fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule, precum și în domeniile comerț cu amănuntul și activități de protecție și gardă.

 

Situaţia accidentelor de muncă produse în anul 2016

Nr.CrtIndicator20152016
1Număr de accidente de muncă8497
2Nr.total de accidentaţi, din care9498
-accidentaţi mortal 713
-accidentaţi cu incapacitate temporară7083
3Accidente cu urmări de invaliditate12
4Accidente colective, din care20
-accidentaţi mortal 10
-cu incapacitate temporară90
5Accidente in afara muncii60

În anul 2016, s-au comunicat un număr de 97 de accidente de muncă, cu 98 de accidentaţi, dintre care 83 cu incapacitate temporara de munca, 2 cu invaliditate şi 13 accidentaţi mortal. Din cele 97 de accidente de muncă înregistrate la ITM Arad au predominat accidentele de muncă de traseu pe drumurile publice.

De menţionat ar fi faptul că, în perioada de referinţă, nu s-a înregistrat nici un accident colectiv.

Analiza cauzelor care au generat accidentarea celor 98 de persoane, anul trecut, relevă faptul că cele mai multe accidente au avut loc din cauza:

– efectuării necorespunzătoare a operaţiilor de muncă

– nerespectării instrucţiunilor de lucru sau instruirii necorespunzătoare efectuate de către responsabilii pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul unităţii etc.

Făcând o analiză a împrejurărilor în care s-au produs accidentele de muncă, reiese faptul că cele mai multe accidente au avut loc prin prinderea, lovirea, strivirea de mijloace de transport.

În cele ce urmează enumerăm şi câteva domenii în care s-au produs, anul trecut, accidentele de muncă, şi anume: în domeniul  industriei de maşini –unelte, în domeniul construcţiilor, al prelucrării lemnului, în domeniul agriculturi, precum şi al vânătorii şi pescuitului.

Pentru a conştientiza atât angajatorii cât şi lucrătorii asupra importanţei securităţii şi sănătăţii în muncă, colectivul Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă din cadrul ITM Arad  va creşte numărul de acţiuni de informare în vederea diminuării numărului de accidente de muncă, precum şi îmbunătăţirii gradului de conştientizare atât a lucrătorilor cât şi a angajatorilor în ceea ce priveşte respectarea normelor de securitate a muncii, inclusiv prin deplasarea în judeţ a reprezentanţilor Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad, astfel încât să se dea posibilitatea cât mai multor actori pe piaţa muncii (angajatori, angajaţi) să ia contact direct cu aceştia, pentru a lămuri problemele cu care se confrunta zi de zi. Practic, se va acţiona cu mai multă insistenţă asupra instruirii personalului, respectării disciplinei tehnologice şi a muncii, existenţei mijloacelor de protecţie colectivă, dotarea cu echipament individual de protecţie corespunzător şi, foarte important, purtarea de către lucrător a echipamentului individual de protecţie acordat de angajator.

Situaţia accidentelor de muncă produse în anul 2014

Nr. crt.IndicatorAN 2013AN 2014
1.Număr de accidente de muncă8050
2.Nr.total de accidentaţi, din care8352
-accidentaţi mortal 24
-accidentaţi cu incapacitate temporară8148
3.Accidente cu urmări de invaliditate85
4.Accidente colective, din care00
-accidentaţi mortal 00
-cu incapacitate temporară00

În cursul anului 2014 unităţile de pe raza judeţului Arad au înregistrat un număr de 50 accidente de muncă în urma cărora 52 persoane au fost accidentate, 4 mortal si 48 cu incapacitate temporară de muncă , faţă de perioada similară a anului 2013 când s-au înregistrat un număr de 80 accidente de muncă, unde 83 persoane au fost accidentate, 2 mortal si 81 cu incapacitate temporară de muncă.
Făcând o comparaţie cu perioada similară anului 2013, se obseva o scădere remarcabila a numărului de accidentaţi de la 83 la 52 pe anul 2014, cu un procent de 35 % din totalul de accidentaţi.
Din cele 52 de persoane accidentate , opt persoane au fost implicate în accidente de muncă de traseu şi patru persoane în accidente de munca de circulaţie.
În perioada de referinţă au mai fost comunicate încă 12 accidente mortale petrecute pe raza judeţului Arad precum şi în afara graniţelor ţării(Austria, Bulgaria), înregistrate de societăţi cu sediul pe teritoriul altor judeţe (Bucureşti,Caraş Severin , Constanţa ) dintre care în urma cercetării cinci au fost soluţionate ca fiind accidente în afara muncii ,două accidente pentru care s-a solicitat termen de prelungire , iar trei accidente sunt în fază de cercetare.
Unităţile cu cei mai mulţi accidentaţi în perioada de referinţă sunt SC Takata Petri România SRL cu  5 accidentaţi , SC Webasto Romania SRL   cu  3 accidentaţi, si SC Ditre International SRL cu 2 accidentati.
Domeniul de activitate economică unde s-au înregistrat cei mai mulţi accidentaţi fiind fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare de autovehicule- 3 accidentaţi cu o pondere de 9,6 % din totalul de accidentaţi;

Cauzele care au generat accidentarea celor 52 persoane relevă faptul că cele mai multe accidente au avut loc datorită:
-efectuării necorespunzătoare de comenzi, manevre ;
-neefectuării la timp a operaţiilor indispensabile securităţii muncii;
-efectuării necorespunzătoare a operaţiilor de muncă,

Analiza împrejurărilor în care s-au produs accidentele de muncă relevă faptul că cele mai multe accidente au avut loc prin prindere, lovire, strivire de maşini, utilaje în funcţiune.

 Aspecte generale ale morbidităţii profesionale
În cursul anului 2014 au fost înregistrate 6 boli profesionale .

.

Dinamica accidentelor de muncă pe anul 2012

Nr. crtIndicator20112012
1.Numar de accidente de munca6582
2.Nr.total de accidentati, din care7185
-accidentati mortal55
-accidentati cu incapacitate temporara6680
3.Accidente cu urmari de invaliditate33
4.Accidente colective, din care11
-accidentati mortal--
-cu incapacitate temporara43

În cursul anului 2012  unităţile de pe raza judeţului Arad au înregistrat un număr de 82  accidente de muncă în urma cărora  85   persoane au fost accidentate,  dintre care  5  mortal şi  80  cu incapacitate temporară de muncă , faţă de anul 2011 când s-au înregistrat  un număr de 65 accidente de muncă,  unde  71 persoane au fost accidentate,  5 mortal şi 66 cu incapacitate temporară de muncă.

De asemenea în anul 2012 a fost înregistrat  un accident colectiv- accident de muncă de circulaţie – în care au fost accidentate  3  persoane cu incapacitate temporară de muncă.

Făcând o comparaţie cu perioada similară  anului 2011, se remarcă  o creştere   a numărului de accidentaţi  de la 71 la 85  în anul 2012,  cu un procent de 19,6 % din totalul de accidentaţi.

Din cele 85  de persoane accidentate ,  4 persoane  au fost implicate  în accidente de muncă de traseu, o persoană accidentată ca urmare a unei agresiuni în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu,  o persoană accidentată în timp ce se afla în perioada de testare profesională în vederea angajării, 2 persoane accidentate aflate în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu în afara graniţelor  ţării şi 9 persoane în   accidente de muncă de circulaţie reprezentând un procent 10,5 % din totalul persoanelor accidentate.

În anul 2012 au mai fost înregistrate trei accidente de muncă cu invaliditate confirmată totalizând un număr de 772 zile de incapacitate temporară de muncă, faţă de 2011 când s-au înregistrat tot 3 accidente de muncă cu invaliditate, dar totalizând un număr de 551 zile de incapacitate temporară de muncă.

 

Dinamica accidentelor de muncă pe anul 2011

Nr.crt.Indicator20102011
1.Numar de accidente de munca7363
2.Nr.total de accidentati, din care8269
-accidentati mortal54
-accidentati cu incapacitate temporara7765
3.Accidente cu urmari de invaliditate43
4.Accidente colective, din care11
-accidentati mortal3-
-cu incapacitate temporara44

În cursul anului 2011  unităţile de pe raza judeţului Arad au înregistrat un număr de   63  accidente de muncă în urma cărora   69 persoane au fost accidentate,  dintre care 4  mortal şi 65 cu incapacitate temporară de muncă , faţă de anul 2010 când s-au înregistrat  un număr de 73 accidente de muncă,  unde  82 persoane au fost accidentate,  5 mortal şi 77 cu incapacitate temporară de muncă.

De asemenea în anul 2011 a fost înregistrat  un accident colectiv- accident de muncă de circulaţie – în care au fost accidentate  4 persoane cu incapacitate temporară de muncă.

Făcând o comparaţie cu perioada similară  anului 2010, se remarcă  o scădere considerabilă  a numărului de accidentaţi  de la 82 la 69  în anul 2011, fiind anul cu cele mai puţine persoane accidentate din ultimii ani  cu un procent de 16 % din totalul de accidentaţi.

Din cele 69 de persoane accidentate ,  o persoană  a fost implicată  într-un accident de muncă de traseu, o persoană accidentată urmare unei agresiuni şi 8 persoane în  accidente de muncă de circulaţie reprezentând un procent 14 % din totalul persoanelor accidentate.

În anul 2011 au mai fost înregistrate trei accidente de muncă cu invaliditate confirmată totalizând un număr de 551 zile de incapacitate temporară de muncă, faţă de 2010 când s-au înregistrat 4 accidente de muncă cu invaliditate totalizând un număr de 490 zile de incapacitate temporară de muncă.

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  

Noutati ITM

ITM Arad – noi controale in domeniul transporturilor

ITM Arad – noi controale in domeniul transporturilor

În ultimele 2 săptămâni din luna noiembrie, inspectorii de muncă arădeni au desfășurat acțiuni de control care vizează angajatorii şi lucrătorii care...

 
ITM Arad reaminteste angajatorilor- 30 noiembrie si 1 Decembrie- zile libere

ITM Arad reaminteste angajatorilor- 30 noiembrie si 1 Decembrie- zile libere

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad reaminteşte angajatorilor că zilele de 30 NOIEMBRIE – SFÂNTUL APOSTOL ANDREI, CEL ÎNTÂI CHEMAT, OCROTITORUL ROMÂNIEI...

 
Anunt comsia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie

Anunt comsia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul...

 
Anunt important, in atentia operatorilor economici, cu privire la stagiile de pregatire practica  pentru invatamantul dual si cel profesional

Anunt important, in atentia operatorilor economici, cu privire la stagiile de pregatire practica pentru invatamantul dual si cel profesional

Operatorii economici sunt invitaţi să se implice în parteneriatele cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic pentru furnizarea stagiilor de pregătire...