Info ITM ARAD

Activitatea in regim zilier


26.05.2023

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad readuce în atenția angajatorilor de pe raza județului Arad obligațiile și drepturile legale pe care le au, în cazul în care apelează la munca prestată de zilieri.

Astfel, sub condiția de a fi autorizați în domeniile pretabile muncii necalificate cu caracter ocazional, pot apela la munca zilierilor, următoarele entități: persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală și întreprinderea familială.

Beneficiarul sau un împuternicit al acestuia nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier.

Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare, acesta poate fi utilizat pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată.

Subliniem faptul că pot desfășura activități necalificate cu caracter ocazional (în regim zilier), atât cetățenii români cât și cetățenii străini care posedă capacitate de muncă.

Pentru activitatea prestată, zilierul are dreptul la o remunerație care se stabilește prin negociere cu beneficiarul, astfel încât cuantumul brut / oră al acesteia să nu fie mai mic decât valoarea / oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

De asemenea beneficiarii au obligația de a înființa și completa registrul electronic de evidență a zilierilor precum și de a transmite un extras la inspectoratul teritorial de muncă, în termen legal.

Beneficiarii trebuie să aibă în vedere, totodată, că salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru sectorul agricol și industrie alimentară, este stabilit la suma de 3000 lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, astfel că valoarea minima a remunerației la care are dreptul zilierul care prestează activitate în sectorul agricol se va raporta la acest cuantum.

Evocăm faptul că lucrătorii minori cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, pot desfășura numai activități potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, dreptul la educaţie, şi nu le este pusă în pericol starea de sănătate; pentru cei cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani este necesar acordul părinților sau a reprezentanților legali, după caz.

Nerespectarea acestor dispoziții atrage răspunderea contravențională a beneficiarului, fapta fiind sancționată cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

 

 

Biroul de presă al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

Examen de promovare in grad profesional

Examen de promovare in grad profesional

Anunt examen de promovare in grad profesional 2024Bibliografie si tematica 2024

 
INFORMARE privind actiunile de supraveghere a pietii in trimestrul II al anului 2024

INFORMARE privind actiunile de supraveghere a pietii in trimestrul II al anului 2024

Inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Securitate și Sănătate în Muncă – Supravegherea pieții, au efectuat pe parcursul trimestrului II al...

 
LA MULȚI ANI INSPECTIA MUNCII! – 25 DE ANI

LA MULȚI ANI INSPECTIA MUNCII! – 25 DE ANI

Legea nr. 337 adoptată în luna decembrie 2018, care reglementează statutul inspectorului de muncă, instituie data de 11 iulie ca fiind Ziua Inspecției Muncii,...

 
Masuri de protectie pe timp de canicula

Masuri de protectie pe timp de canicula

Având în vedere prognoza meteorologică a următoarei perioade, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad readuce în atenția angajatorilor obligațiile legale...