Info ITM ARAD

Buletin informativ 20.04.2013


Inspector şef

                                                                                      Valentin Vanci

___________________________________________________________________

Ziua internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă – 28 aprilie 2013

 

 

Pentru a marca Ziua internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad organizează în data de 26 aprilie 2013, o întâlnire cu angajatorii, lucrătorii şi partenerii sociali.

În cadrul acestei întruniri, vor fi prezentate participanţilor materialele informative pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi bune practici referitoare la prevenirea bolilor profesionale la locul de muncă. Totodată vor fi aduse la cunoştinţă şi dezbătute statisticile accidentelor de muncă înregistrate în ultimii 5 ani la nivelul judeţului, precum şi bune practici în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului securitate şi sănătate în muncă se vor întâlni cu angajatorii, lucrătorii şi partenerii sociali, atât din municipiu cât şi din judeţ, în data de 26 aprilie 2013, ora 10,00, la sediul Direcţiei Silvice Arad, din strada Episcopiei, nr. 48.

 

                                                                           Inspector şef adj. SSM,

                                                                           Ing. Ecaterina Isac

23.04.2013

___________________________________________________________________

 Perioada de probă, numai în interiorul contractului individual de muncă

1. Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad atenţionează agenţii economici asupra obligativităţii respectării prevederilor legale privind verificarea aptitudinilor salariaţilor.

Astfel, potrivit Codului muncii, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.

Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.

Important de precizat este faptul că perioada de probă este inclusă în interiorul contractului de muncă, constituind implicit vechime în muncă, iar  salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.

2. În conformitate cu prevederile Codului muncii, o persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea acestei prevederi atrage nulitatea contractului individual de muncă.

În consonanţă cu prevederile Codului Muncii, Hotărârea de Guvern 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor (actualizată), prevede faptul că angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cât şi din sectorul privat, sunt obligaţi să respecte reglementările în vigoare privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor. Angajatorii sunt obligaţi să asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.

Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activităţii, supraveghere specială şi promovarea sănătăţii la locul de muncă.

 

Inspector şef
Vanci Valentin

10.04.2013

Pages: 1 2

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

Informare date statistice RM si SSM pe anul 2020

Informare date statistice RM si SSM pe anul 2020

 Pe parcursul anului 2020 au fost comunicate Inspectoratului Teritorial de Muncă de către angajatori, un număr total de 222 de evenimente, cu 105 mai puține...

 
Protectia persoanelor incadrate in munca, in perioadele cu temperaturi extrem de scazute

Protectia persoanelor incadrate in munca, in perioadele cu temperaturi extrem de scazute

 Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad atrage atenţia angajatorilor de pe raza județului Arad că, în perioadele cu temperaturi extrem de scăzute (temperaturi...

 
ITM ARAD : Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata s-a majorat

ITM ARAD : Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata s-a majorat

 Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad informează angajatorii, că începând cu data de 13 ianuarie 2021, prin Hotărârea Guvernului nr. 4 / 202, a fost stabilit...

 
ITM ARAD : Noi modificari si completari ale Codului Muncii

ITM ARAD : Noi modificari si completari ale Codului Muncii

 Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad informează angajatorii, că începând cu data de 27 decembrie 2020, a intrat în vigoare Legea nr. 298 / 2020, care aduce...