Info ITM ARAD

Campanie nationala de prevenire a accidentelor de munca din industria extractiva cat si in unitatile de producere a energiei electrice


Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, prin inspectorii de muncă, este implicat activ în această perioadă, în acțiuni de verificare a modului de respectare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor care își desfășoară activitatea la locurile de muncă din industria extractivă precum și în unitățile de producere a energiei electrice.

Cu această ocazie, se va pune accent cu precădere pe modul în care serviciile interne de prevenire şi protecţie a securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă respectiv în unitățile de producere a energiei electrice îşi desfăşoară activitatea, sunt organizate şi îşi îndeplinesc atribuţiile.

În cadrul acestor campanii, angajatorii vor fi informați cu privire la cele mai eficiente mijloace de protecţie privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru crearea de condiții care să stimuleze lucrătorii, rezultatul scontat fiind creșterea nivelului de securitate la locul de muncă, aceștia având obligația de a asigura echipament colectiv și individual de protecție, transportul la și de la locurile de muncă cât și echipamente de muncă corespunzătoare activităților desfășurate și riscurilor prezente la locurile de muncă.

În plus, angajatorii din unitățile de producere a energiei electrice au îndatorirea de a se asigura că planificarea și introducerea de noi tehnologii au loc cu consultarea lucrătorilor sau reprezentanților acestora în ceea ce privește consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor, să ia măsurile corespunzătoare, pentru ca în zonele cu risc ridicat, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit și și-au însușit instrucțiunile adecvate, lucrările electrice fiind executate numai cu personal calificat în meseria de electrician, autorizat și instruit. Cunoscute fiind riscurile specifice acestei activități, un accent deosebit trebuie pus atât pe o instruire adecvată, precum si pe o monitorizare permanentă, astfel încât să se permită o îmbunătățire a condițiilor de lucru.

Conchidem că participanții la procesul muncii au obligația de a respecta toate dispozițiile care vizează protecția muncii, aceasta fiind de altfel o condiție esențială pentru un mediu de lucru sănătos, pentru protejarea vieții, astfel încât pe parcursul zilei de muncă să nu se înregistreze nici un eveniment de natură să pună în pericol sănătatea, integritatea fizică sau chiar viața angajaților.

Biroul de presă al ITM Arad

02.02.2023

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

Informare privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme

Informare privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad readuce în atenția angajatorilor de pe raza județului Arad, că în perioadele cu temperaturi extrem de scăzute (temperaturi...

 
ITM Arad – actiuni de control in centrele rezidentiale de servicii sociale

ITM Arad – actiuni de control in centrele rezidentiale de servicii sociale

În perioada 27 octombrie – 15 decembrie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad efectuează acțiuni de verificare la...

 
Actiune de control in parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere

Actiune de control in parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere

Având în vedere situația accidentelor de muncă, înregistrate pe parcursul anilor 2019-2022 la nivel național, din care rezultă faptul că în domeniul forestier,...

 
Securitatea si sanatatea in munca in era digitala

Securitatea si sanatatea in munca in era digitala

Campania pentru locuri de muncă sigure și sănătoase 2023-2025, organizată la nivelul Uniunii Europene de către Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate...