Noutati


 

Info ITM ARAD

Programare pentru predarea carnetelor de muncă

Programare pentru predarea carnetelor de muncă

Lista programarii pentru predarea CARNETELOR DE MUNCA   [box type=”download”] CM-si-adeverinte-neridicate Programare pentru predarea carnetelor de muncă ITM Arad (click ) Programare pentru predarea carnetelor de muncă ITM Arad – Punct de lucru INEU (click ) Programare pentru predarea carnetelor de muncă ITM Arad – Punct de lucru SEBIŞ (click ) Programare pentru predarea carnetelor de […]

 

Propuneri program cadru de acţiuni al ITM Arad

PROPUNERI PROGRAM CADRU DE ACŢIUNI AL ITM ARAD

 

Drepturile salariaţilor şi ale angajatorilor

DREPTURILE SALARIAŢILOR ŞI ALE ANGAJATORILOR

Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

– dreptul la salarizare pentru munca depusă;

– dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

– dreptul la concediu de odihnă anual;

– dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

 

Anunţuri executare silită

 

Informaţii de interes public

Lista cu documentele care pot fi puse la dispoziţia cetăţeanului în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public În baza prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, informaţiile de interes public care se furnizează din oficiu sunt: 1. Actele normative care reglementează […]

 

Regulament propriu

REGULAMENT PROPRIU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE  MUNCĂ CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Inspectoratul teritorial de muncă, denumit în continuare Inspectorat, este instituţia publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Inspecţiei Muncii în cadrul căruia inspectorii de muncă, exercită atribuţii de autoritate de stat, în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii […]

 
Ghidul lucrătorilor români în străinătate

Ghidul lucrătorilor români în străinătate

În vederea unei mai bune informări a cetăţenilor români care lucrează în străinătate publicăm ghidul lucrătorilor români în străinătate pentru următoarele state: Marea Britanie, Cipru, Ungaria, Italia şi Spania. Ghidul lucrătorilor români pentru Marea Britanie – (click) Ghidul lucrătorilor români pentru Cipru – (click) Ghidul lucrătorilor români pentru Ungaria – (click) Ghidul lucrătorilor români pentru […]