Info ITM ARAD

Comunicat de presa


RESPECTAREA NORMELOR DE PROTECȚIE A MUNCII,

PREMISĂ ESENȚIALĂ PENTRU UN MEDIU DE LUCRU SIGUR

Numărul mare de evenimente comunicate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad de către angajatori în primele șapte luni ale anului a dus la intensificarea controalelor având ca obiectiv principal respectarea normelor privind securitatea și sănătate în muncă.

Astfel, având în vedere și acțiunile de control de tip ,,campanie națională” prevăzute în Programul propriu de acțiuni pentru anul 2022, inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Securitate și Sănătate în Muncă au desfășurat în primele șapte luni ale anului un număr de 1000 de controale, au constatat peste 1753 deficiențe, aplicând 916 sancțiuni, avertismente și amenzi, valoarea acestora cifrându-se la 237.500 lei.

În toate acțiunile de control s-a urmărit în principal informarea angajatorilor și a angajaților cu privire la mijloacele de prevenire a producerii accidentelor de muncă, mărturie fiind și numărul mare de avertismente aplicate, 832, comparativ cu numărul amenzilor, 84.

De asemenea s-au trasat un număr de 1753 de măsuri de remediere a neconformităților constatate, stabilindu-se termen cert pentru ducere la îndeplinire.

În ceea ce privește numărul evenimentelor comunicate, acestea se cifrează la 198, în unsprezece situații înregistrându-se din păcate, decesul victimei.

În perioada care urmează, inspectorii de muncă vor efectua acțiuni de control cu precădere în șantierele temporare și mobile unde se desfășoară activități de construcții precum și în exploatările forestiere, întrucât în aceste două domenii de activitate riscul producerii accidentelor este sporit, dacă nu sunt respectate normele de protecție a muncii.

Nu vor fi omise nici celelalte domenii de activitate, va fi verificat modul în care sunt respectate dispozițiile legale menite să prevină îmbolnăvirea profesională determinată de stresul profesional, fiind știut faptul că riscurile psihosociale și stresul la locul de muncă se numără printre cele mai mari provocări în materie de securitate și sănătate în muncă și că acestea au un impact semnificativ asupra sănătății angajaților.

Se va pune accent cu precădere pe creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și angajaților cu privire la obligativitatea respectării prevederilor legale de protecție a muncii, angajatorii vor fi îndrumați pentru crearea de condiții care să stimuleze lucrătorii, respectiv să participe activ la procesul de însușire a legislației specifice domeniului în care își desfășoară activitatea, rezultatul scontat fiind creșterea nivelului de securitate la locul de muncă.

Un accent deosebit trebuie pus pe instruirea suficientă și adecvată a lucrătorilor, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru specifice locului de muncă, atât la angajare cât și în alte situații: la schimbarea locului de muncă, la introducerea unui nou echipament de muncă sau la modificarea celui existent, la introducerea unei noi tehnologii sau proceduri de lucru sau la executarea unor lucrări speciale.

Reiterăm că luarea tuturor măsurilor de natură să prevină producerea accidentelor la locul de muncă garantează un mediu de lucru sănătos, pentru protejarea vieții, astfel încât pe parcursul zilei de muncă să nu se înregistreze nici un eveniment care să pună în pericol sănătatea, integritatea fizică sau chiar viața angajaților.

Biroul de presă al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

Contracte colective de munca, înregistrate la ITM Arad in anul 2023

Contracte colective de munca, înregistrate la ITM Arad in anul 2023

În cursul anului 2023, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad au fost înregistrate un număr de 221 contracte colective de muncă (inclusiv acte adiționale),...

 
ITM Arad – Actiune de control la angajatorii care desfasoara activitati de fabricare, depozitare, pastrare, transport si comercializare, a articolelor pirotehnice

ITM Arad – Actiune de control la angajatorii care desfasoara activitati de fabricare, depozitare, pastrare, transport si comercializare, a articolelor pirotehnice

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au desfășurat în prima jumătate a lunii februarie ample acțiuni de control pentru...

 
Comunicat de presa „ZERO ACCIDENTE DE MUNCA”

Comunicat de presa „ZERO ACCIDENTE DE MUNCA”

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad informează lucrătorii și angajatorii care-și desfășoară activitatea pe raza județului, că în perioada 07.02.2024...

 
ITM Arad – Angajatorii au fost informati cu privire la noutatile legislative in domeniul relatiilor de munca si a securitatii si sanatatii in munca

ITM Arad – Angajatorii au fost informati cu privire la noutatile legislative in domeniul relatiilor de munca si a securitatii si sanatatii in munca

Astăzi, 1 februarie 2024, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad a organizat o întâlnire cu angajatorii din județ, oferindu-le oportunitatea de a se familiariza...