Info ITM ARAD

Comunicat de presa „ZERO ACCIDENTE DE MUNCA”


Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad informează lucrătorii și angajatorii care-și desfășoară activitatea pe raza județului, că în perioada 07.02.2024 – 31.07.2024, se va desfășura Campania SLIC (Comitetul Înalţilor Funcţionari Publici pentru Inspecţia Muncii) pentru anul 2024 privind accidentele de muncă.

Protejarea persoanelor împotriva riscurilor privind securitatea și sănătatea în muncă este un element cheie pentru asigurarea unor condiții de muncă decente și durabile pentru toți lucrătorii. Existența unor condiții de muncă sigure și sănătoase este o condiție prealabilă pentru o forță de muncă sănătoasă.

În spaţiul UE, sectoarele construcţiilor, transportului şi depozitării, industriei prelucrătoare şi agriculturii, silviculturii şi pescuitului au reprezentat împreună aproximativ două treimi (63,1 %) din totalul accidentelor de muncă mortale şi peste două cincimi (44,1 %) din totalul accidentelor de muncă cu incapacitate temporară de muncă. Peste o cincime (21,5%) din totalul accidentelor de muncă mortale din UE au avut loc în sectorul construcţiilor, în timp ce în industria prelucrătoare s-a înregistrat următoarea cea mai mare pondere – (15,2 %). Pe lângă sectoarele economice citate mai sus, sectorul transporturilor şi depozitării (15,0%) şi cel al agriculturii, silviculturii şi pescuitului (11,4%) au fost de asemenea sectoare economice pentru care s-au înregistrat cote de două cifre din numărul total de accidente mortale.

Pe lângă sănătate şi bunăstare, există argumente economice solide pentru un nivel ridicat de protecţie a lucrătorilor. Accidentele de muncă şi bolile profesionale reprezintă un cost de peste 3,3 % din PIB pe an pentru economia UE.

O structură solidă de sprijin pentru SSM care să răspundă nevoilor specifice ale IMM-urilor, coloana vertebrală a economiei UE, va oferi o contribuţie vitală la crearea unei economii sustenabile şi la succesul SSM în UE în general. De asemenea, o bună asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă reduce costurile asistenţei medicale şi alte costuri sociale, în timp ce o securitate şi sănătate în muncă necorespunzătoare presupune costuri ridicate pentru cetăţeni, întreprinderi şi societate.

Inspecţia Muncii, în calitatea sa de membru SLIC (Comitetul Înalţilor Funcţionari Publici pentru Inspecţia Muncii), are atribuţii şi responsabilităţi în participarea la toate acţiunile organizate de Comisia Europeană pentru realizarea schimbului de informaţii între specialiştii Statelor membre.

Această campanie își propune o viziune ”zero accidente de muncă” și se desfășoară în cadrul strategiei UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027:” Securitatea și sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare”.

Întrucât trebuie depuse toate eforturile pentru a reduce cât mai mult posibil decesele la locul de muncă, Comitetul Înalţilor Funcţionari Publici pentru Inspecţia Muncii a decis să organizeze Campania din 2023-2024 privind accidentele de muncă „Îmbunătăţirea prevenirii accidentelor de muncă”, menită să consolideze cultura prevenirii, atât în cadrul organizaţiilor, cât şi în rândul lucrătorilor individuali, în conformitate cu o abordare de tip „viziune zero” în ceea ce priveşte decesele la locul de muncă în UE.

Acțiunea va avea următoarele obiective :

  • Identificarea corectă și eliminarea cauzelor accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;
  • Extinderea cunoștințelor privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, atât în ceea ce îi privește pe angajatori, cât și inspectorii de muncă;
  • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile legate de accidentele de muncă și bolile profesionale;
  • Aplicarea corespunzătoare a legislației în vigoare.

Pe baza rapoartelor primite de la Grupurile locale, Grupul central va centraliza rezultatele Campaniei SLIC viziune „zero accidente de muncă”, va elabora şi transmite raportul final al campaniei la nivelul Comisiei Europene, care va ajuta la identificarea problemelor specifice ale locurilor de muncă din unităţile vizitate.

Rezultatele acţiunii vor constitui baza realizării unui cadru strategic la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, ce are ca scop diminuarea accidentelor de muncă.

 

Biroul de presă al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

ITM Arad – Actiuni de control la brutarii

ITM Arad – Actiuni de control la brutarii

În perioada 09 – 12 aprilie 2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au fost angrenați în Campania Națională pentru...

 
ITM Arad – Actiuni de control in constructii

ITM Arad – Actiuni de control in constructii

În săptămâna 01.04.2024 – 06.04.2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au efectuat o acțiune de control la angajatorii...

 
ITM Arad – Actiuni de control in invatamantul prescolar precum si in domeniul „Activitati de ingrijire zilnica pentru copii”

ITM Arad – Actiuni de control in invatamantul prescolar precum si in domeniul „Activitati de ingrijire zilnica pentru copii”

În săptămâna 25.03.2024 – 29.03.2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au desfășurat o acțiune de verificare la...

 
ITM Arad – 03.04.2024, ora 09:00 – intalnire cu angajatorii si angajatii din Arad

ITM Arad – 03.04.2024, ora 09:00 – intalnire cu angajatorii si angajatii din Arad

Miercuri, 03.04.2024, începând cu ora 09:00, va avea loc a doua întâlnire din acest an dintre inspectorii de muncă şi angajatorii / angajaţii din municipiul...