Info ITM ARAD

Inspectorii de munca in control la agentii de plasare a fortei de munca in strainătate


Migrația forței de muncă este un fenomen încă prezent, mulți cetățeni apelând la societățile de intermediere sau la persoane fizice pentru ocuparea unui loc de muncă în străinătate.

Având în vedere aceste considerente, în perioada 24 februarie – 6 martie 2020, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au efectuat din nou controale la toți agenții de plasare a forței de muncă în străinătate, înregistrați la ITM Arad.

Au fost înregistrate din nou nereguli cu privire la obligația agenților de a deține oferte ferme de locuri de muncă de la angajatorii străini, îndeplinirea condițiilor de desfășurare a activității, necomunicarea către ITM Arad a situației cu privire la contractele de mediere încheiate și numărul persoanelor angajate în străinătate.

Având în vedere numărul mare de solicitări de informații înregistrat la ITM Arad în ultima perioadă, în special telefonice, readucem în atenția persoanelor interesate informații utile, necesar a fi avute în vedere la încheierea contractului de mediere :

Înainte de semnarea contractului de mediere recomandăm a se citi cu atenție clauzele contractuale, a se verifica dacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate sunt înregistrare la Inspectoratul teritorial de muncă, oferta locului de muncă, adresa și existența angajatorului străin pentru care a optat.

CONTRACTUL DE MEDIERE este un contract de natura civilă care trebuie să conţină: denumirea angajatorului din străinătate/țara pentru care se face medierea, adresă, număr de telefon/fax; descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă, durata contractului de muncă, salarizare, condiţiile de transport, de locuit.

Începând cu data de 05.03.2018 AGENTUL DE PLASARE nu mai are dreptul legal de a percepe niciun tarif de mediere, comisioane sau alte taxe.

Reiterăm faptul că în cazul unor conflicte de muncă izvorâte din nerespectarea contractului de muncă de către angajatorul străin, soluționarea acestora este de competența instituțiilor statului respectiv.

Pentru informații suplimentare persoanele interesate pot solicita sprijinul Ambasadei României / Consulat din țara respectivă pentru a primi recomandări cu privire la demersurile legale pe care le pot urma.

Biroul de presă al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

INFORMARE: Protectia maternitatii la locul de munca

INFORMARE: Protectia maternitatii la locul de munca

Prin Legea nr. 161 pentru modificarea art. 128 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 507 din 31 mai 2024, au fost...

 
ITM Arad – Modificari privind salariul minim brut garantat in plata

ITM Arad – Modificari privind salariul minim brut garantat in plata

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad informează angajații și angajatorii de pe raza județului Arad, că în Monitorul Oficial nr. 529 din 06 iunie 2024 a...

 
ITM Arad – Verificari la angajatorii care desfasoara activitati de jocuri de noroc si pariuri

ITM Arad – Verificari la angajatorii care desfasoara activitati de jocuri de noroc si pariuri

În perioada 29.05.2024 – 01.06.2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au fost implicați în acțiuni de control, la...

 
INFORMARE: Despre perioada de proba

INFORMARE: Despre perioada de proba

Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice...