Info ITM ARAD

Inspectorii de munca in control la angajatorii din domeniul panificatiei


 În perioada 30 august – 02 septembrie 2021, inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad au întreprins acțiuni de control la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul fabricării produselor de brutărie și a produselor făinoase.

Acțiunea, parte a Planului de măsuri realizat de Inspecția Muncii în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale a urmărit în principal reducerea incidenței muncii nedeclarate și subdeclarate.

Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv, având ân vedere consecințele sociale și economice pe care le generează.

În primul rând persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecție socială, de drepturi pe care i le conferă contractul de muncă, cum are fi dreptul la concediu de odihnă, la concediu medical, la indemnizația de șomaj în caz de concediere, respectiv dreptul de a beneficia de pensie.

De asemenea, munca nedeclarată sau subdeclarată atrage riscul ca lucrătorii să nu fie plătiți, plata urmând a fi făcută în funcție de voința angajatorului, riscul ca activitatea să se desfășoare în condiții precare ce pot pune în pericol sănătatea și securitatea acestora.

Având în vedere aceste considerente, inspectorii de muncă au urmărit cu precădere identificarea angajatorilor din domeniul fabricării produselor de panificație care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor, care nu au încheiate contracte individuale de muncă sau care, deși le-au încheiat în formă scrisă, nu le-au înregistrat în Registrul General de Evidență al Salariaților, respectiv nu le-au transmis la Inspectoratul Teritorial de Muncă astfel cum norma legală prevede.

Paralel cu verificarea respectării dispozițiilor legale, inspectorii de muncă au efectuat și acțiuni de informare, îndeosebi despre avantajele pe care le aduce munca declarată și în egală măsură dezavantajele și riscul la care se expun în cazul muncii fără forme legale.

Modul receptiv în care angajatorii și angajații au primit informațiile, ne determină să afirmăm că acțiunea și-a atins obiectivul, în speță de a crește gradul de conștientizare în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă.

Cu toate acestea, la angajatorii la care s-au constatat nereguli, inspectorii de muncă au aplicat sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor, fiind dispuse de asemenea măsuri de remediere a neconformităților constatate.

 

Biroul de presă al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

INFORMARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA COR

INFORMARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA COR

INFORMARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA OCUPAȚIILOR DIN ROMÂNIA / NIVEL DE OCUPAȚIE   În Monitorul Oficial nr.880 din 7 septembrie 2022 a fost publicat...

 
Modificari legislative privind concediul paternal

Modificari legislative privind concediul paternal

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad informează angajatorii și angajații, că în Monitorul Oficial nr. 845 din 29 august 2022 a fost publicată Ordonanța...

 
Comunicat concedii

Comunicat concedii

CONCEDIUL DE ODIHNĂ ANUAL ȘI ALTE CONCEDII LA CARE AU DREPTUL ANGAJAȚII   Conform dispozițiilor art.144 și următoarele din Legea nr.53 / 2003 – Codul...

 
Comunicat de presa

Comunicat de presa

RESPECTAREA NORMELOR DE PROTECȚIE A MUNCII, PREMISĂ ESENȚIALĂ PENTRU UN MEDIU DE LUCRU SIGUR Numărul mare de evenimente comunicate la Inspectoratul Teritorial...