Info ITM ARAD

 ITM Arad – Comunicat de presa


În perioada 13.12.2021 – 15.12.2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au efectuat verificări la angajatorii care desfășoară activități ca servicii externe de prevenire și protecție conform cod CAEN 7490.

Acțiunea de control, parte din obiectivele specifice ale Inspecției Muncii, stabilite prin lege cât și prin Programul Cadru de Acțiuni pentru anul 2021, a vizat verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către prestatorii de servicii de prevenire și protecție.

În cele trei zile dedicate acțiunii, inspectorii de muncă au verificat un număr mare de dosare de personal, fiind constatate o serie de nereguli ce au vizat în principal nerespectarea procedurii de înregistrare și transmitere în registrul general de evidență al salariaților a tuturor modificărilor survenite la contractul individual de muncă, lipsa documentelor din dosarele de personal, nerespectarea programului de muncă, sau neinserarea elementelor obligatorii în contractele individuale de muncă.

In cazurile în care s-a constatat nerespectarea dispozițiilor legale, inspectorii de muncă au aplicat sancțiuni precum și măsuri de remediere a neconformităților constatate.

Reamintim din nou angajatorilor, că au obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

Astfel, în cadrul responsabilităţilor pe care le au, angajatorii au obligaţia sa ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi instruirea lucrătorilor, asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.

Activităţile de prevenire şi protecţie pot fi realizate de către angajator prin asumarea atribuțiilor, prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie, prin înfiinţarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire şi protecţie sau prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie.

În cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilităţile sale în acest domeniu.

Totodată, obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu aduc atingere principiului responsabilităţii angajatorului.

 

Biroul de presă al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

Informare privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme

Informare privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad readuce în atenția angajatorilor de pe raza județului Arad, că în perioadele cu temperaturi extrem de scăzute (temperaturi...

 
ITM Arad – actiuni de control in centrele rezidentiale de servicii sociale

ITM Arad – actiuni de control in centrele rezidentiale de servicii sociale

În perioada 27 octombrie – 15 decembrie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad efectuează acțiuni de verificare la...

 
Actiune de control in parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere

Actiune de control in parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere

Având în vedere situația accidentelor de muncă, înregistrate pe parcursul anilor 2019-2022 la nivel național, din care rezultă faptul că în domeniul forestier,...

 
Securitatea si sanatatea in munca in era digitala

Securitatea si sanatatea in munca in era digitala

Campania pentru locuri de muncă sigure și sănătoase 2023-2025, organizată la nivelul Uniunii Europene de către Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate...