Info ITM ARAD

ITM Arad – Incadrarea in munca a minorilor


Având în vedere că până azi au fost înregistrate, în județul Arad, un număr de 460 de contracte individuale de muncă pentru salariații cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani, reamintim faptul că protecţia tinerilor la locul de muncă este reglementată, în mod expres, de Hotărârea de Guvern nr. 600/2007. Practic, actul normativ amintit are drept scop asigurarea protecţiei tinerilor împotriva exploatării economice, oricărei munci susceptibile să dăuneze securităţii, sănătăţii sau dezvoltării lor fizice, psihologice, morale ori sociale sau să pericliteze educaţia acestora.

Totodată, ținând cont că de la începutul anului 2022 și până în prezent au fost identificați 6 minori încadrați în muncă fără forme legale, și aplicate un număr de 515 amenzi în valoare totală de 4.134.500 lei, readucem în atenția angajatorilor câteva dintre prevederile legale privind regimul de muncă al minorilor, şi anume:

  • încadrarea în muncă a copiilor este interzisă, excepţie făcând doar copiii în vârstă de cel puţin 16 ani, care fac obiectul şcolarizării obligatorii, pe bază de program integral şi care pot încheia, în condiţiile legii, un contract individual de muncă în calitate de salariat pentru desfăşurarea de munci uşoare. Copiii din această categorie pot încheia un contract individual de muncă şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru desfăşurarea de activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională;
  • durata timpului de muncă, în cazul tinerilor, este de maximum 6 ore/zi şi 30 de ore/săptămână, chiar şi în situaţia în care tânărul cumulează mai multe funcţii în baza unor contracte individuale de muncă;
  • tinerii nu pot presta muncă suplimentară;
  • tinerii nu pot presta munca de noapte;
  • tinerii beneficiază de o pauză de masă de cel puţin 30 de minute consecutive, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore şi jumătate;
  • tinerii beneficiază de o perioadă de repaus săptămânal de două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica;
  • tinerii beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare.
  • de asemenea, angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protejarea sănătăţii tinerilor, ţinând seama, în special, de riscurile specifice locului de muncă; angajatorul trebuind să ia măsurile legale, pe baza evaluării riscurilor existente pentru tineri şi legate de munca acestora. Practic, angajatorul este obligat să informeze, în scris, tinerii sau, în funcţie de situaţie, părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor, asupra eventualelor riscuri şi asupra tuturor măsurilor luate în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea lor.

În consecință, încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor – potrivit art. 265 alin. 1 din Codul Muncii – constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

 

Biroul de presă al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

INFORMARE: Protectia maternitatii la locul de munca

INFORMARE: Protectia maternitatii la locul de munca

Prin Legea nr. 161 pentru modificarea art. 128 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 507 din 31 mai 2024, au fost...

 
ITM Arad – Modificari privind salariul minim brut garantat in plata

ITM Arad – Modificari privind salariul minim brut garantat in plata

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad informează angajații și angajatorii de pe raza județului Arad, că în Monitorul Oficial nr. 529 din 06 iunie 2024 a...

 
ITM Arad – Verificari la angajatorii care desfasoara activitati de jocuri de noroc si pariuri

ITM Arad – Verificari la angajatorii care desfasoara activitati de jocuri de noroc si pariuri

În perioada 29.05.2024 – 01.06.2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au fost implicați în acțiuni de control, la...

 
INFORMARE: Despre perioada de proba

INFORMARE: Despre perioada de proba

Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice...