Info ITM ARAD

ITM Arad – informatii cu privire la majorarea salariul angajatilor incadrati cu salariul minim, cu vechime de peste 24 de luni la aceeasi societate


Ca răspuns la numeroasele solicitări venite către Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, vă aducem în atenție următoarele:

Întrebare:

1. Angajații încadrați la salariul minim pe economie vor mai beneficia de scutirea de taxe pentru suma de 200 de lei acordată la salariul minim, în conformitate cu art. LXXIII al OUG nr. 115/2023? Dacă angajatorul crește salariul angajatului fie și numai cu 10 lei (de la 3.300 la 3.310 lei), care va fi salariul net care va fi primit de salariatul respectiv? Va fi diminuat, de fapt, salariul net în urma majorării determinate de OUG nr. 142/2021 (la condiții normale de lucru, fără alte deduceri)?

2. La determinarea salariului minim brut pe țară, stabilit prin HG nr. 900/2023, salariul minim brut de 3.300 de lei conține și suma de 200 de lei scutită de taxe (impozit, contribuții) conform art. LXXIII al OUG nr. 115/2023?

Răspuns:

Prin art. I din OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene s-a stabilit, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice potrivit prevederilor legale în vigoare se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023. Ca urmare a acestei majorări, salariații încadrați în luna decembrie 2023 cu salariul de bază 3.300 lei stabilit de HG nr. 900/2023 privind salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată vor avea, începând de la 1 ianarie 2024, un salariu de bază brut de 3.465 lei.

În această situație, cu toate că nu se mai aplică deducerea de 200 de lei stabilită de art. LXXIII din OUG nr. 115/2023, corespunzător aplicării prevederilor Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal de calcul al contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit, salariul net de la 1 ianuarie 2024 calculat sumei de 3.465 lei este mai mare decât salariul net avut anterior și, prin urmare, salariatul nu pierde din venitul net.

Pentru salariații din domeniul concurențial, legiuitorul nu a stabilit un cuantum al majorării salariului respectiv lăsând la aprecierea angajatorului să stabilească prin negociere nivelul acestuia.

Întrebare:

3. Ce sancțiuni/măsuri pot fi dispuse de către organele abilitate asupra angajatorilor care refuză să respecte obligația dispusă de OUG nr. 142/2021 și nu majorează salariul angajaților încadrați cu salariul minim de peste 2 ani?

Răspuns:

Inspectorul de muncă poate dispune măsura respectării dispozițiilor art. 164 alin. 2¹ din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în condițiile prevăzute de Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare și de Legea nr. 337/2018 privind statutul inspectorului de muncă, cu modificările şi completările ulterioare (art. 8 lit. e).

Neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Întrebare:

4. Obligația angajatorilor de majorare a salariului conform OUG nr. 142/2021 se aplică și în cazul angajaților din sectoarele construcțiilor, agriculturii și industriei alimentare, încadrați la salariul minim din aceste sectoare, stabilit prin OUG nr. 93/2023 (pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară)?

Răspuns:

Potrivit prevederilor art. 164 alin. (2^1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit în condiţiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Așa cum rezultă din textul alineatului respectiv, aceste prevederi se aplică numai celor la care salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost stabilit în baza prevederilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Pentru sectoarele construcții, agricultură și industria alimentară salariul minim este stabilit în baza unor reglementări specifice prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, respectiv prin OUG nr. 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru sectoarele construcţii, agricol şi industria alimentară.

 

Biroul de presă al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

ITM Arad – Actiuni de control la brutarii

ITM Arad – Actiuni de control la brutarii

În perioada 09 – 12 aprilie 2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au fost angrenați în Campania Națională pentru...

 
ITM Arad – Actiuni de control in constructii

ITM Arad – Actiuni de control in constructii

În săptămâna 01.04.2024 – 06.04.2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au efectuat o acțiune de control la angajatorii...

 
ITM Arad – Actiuni de control in invatamantul prescolar precum si in domeniul „Activitati de ingrijire zilnica pentru copii”

ITM Arad – Actiuni de control in invatamantul prescolar precum si in domeniul „Activitati de ingrijire zilnica pentru copii”

În săptămâna 25.03.2024 – 29.03.2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au desfășurat o acțiune de verificare la...

 
ITM Arad – 03.04.2024, ora 09:00 – intalnire cu angajatorii si angajatii din Arad

ITM Arad – 03.04.2024, ora 09:00 – intalnire cu angajatorii si angajatii din Arad

Miercuri, 03.04.2024, începând cu ora 09:00, va avea loc a doua întâlnire din acest an dintre inspectorii de muncă şi angajatorii / angajaţii din municipiul...