Info ITM ARAD

Lipsa autorizatiei de functionare sanctionata de ITM


În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi.

Nu se autorizează de catre inspectoratul teritorial de munca entitatile pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, se efectuează la Registrul Comerţului (societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale, grupurile de interes economic, grupurile europene de interes economic, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste, sucursalele înfiinţate de acestea, precum şi alte persoane juridice care se înregistrează în registrul comerţului, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi a întreprinderile familiale). Restul entitatilor       (de exemplu institutiile publice, unitatile de invatamant, organizatiile non-guvernamentale, asociatii sportive, birouri notariale, cabinet de contabilitate, alte tipuri de entitati cum ar fi CAR, composesorat etc.) se autorizeaza din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă de către ITM.

Asumarea, de către angajator, a responsabilităţii privind legalitatea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă se face pentru activităţile care se desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.

În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul are obligaţia să depună documente justificative la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea

Termenul de eliberare a certificatului constatator/autorizatie de catre ITM este de 5 zile lucrătoare, calculat  de la data înregistrării cererii.

Certificatul constatator, emis în baza declaraţiei pe propria răspundere, dă dreptul angajatorilor să desfăşoare numai activităţile pentru care au obţinut certificatul.

În cazul în care, în cadrul controalelor, se constată încălcări ale prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorul de muncă poate dispune sistarea activităţii angajatorului. Acesta isi poate relua activitatea numai după ce demonstrează că a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii şi a obţinut autorizarea.

Până la ora actuală, sunt înregistrate 894 de autorizatii de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. Sancțiunea pentru lipsa autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca, înainte de începerea oricărei activităţi, este de la 5.000 la 10.000 lei.

 

Biroul de presa al I.T.M. Arad

 

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  

Noutati ITM

Comitetul Inaltilor Responsabili cu Inspectia Muncii se reuneste la Bucuresti

Comitetul Inaltilor Responsabili cu Inspectia Muncii se reuneste la Bucuresti

#RO2019EU / Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii se reunește la București Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (SLIC), organism...

 
Doar versiunea 6.0.6 a aplicației REVISAL

Doar versiunea 6.0.6 a aplicației REVISAL

ITM ARAD INFORMEAZĂ ANGAJATORII : din 20 mai 2019 se va utiliza doar versiunea 6.0.6 a aplicației REVISAL ITM Arad aduce în atenția tuturor angajatorilor din...

 
Reglemantari noi in munca cu zilierii

Reglemantari noi in munca cu zilierii

  ÎN ATENȚIA ANGAJATORILOR – BENEFICIARI : REGLEMENTARI NOI ÎN MUNCA CU ZILIERII   Întrucât luna mai a debutat cu noi modificări în ceea ce privește...

 
Lista agentilor de ocupare a fortei de munca în strainatate

Lista agentilor de ocupare a fortei de munca în strainatate

Situaţia societăţilor comerciale înregistrate la I.T.M. Arad, în baza Legii 156/2000 republicată Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa...