Info ITM ARAD

MODIFICARI CODUL MUNCII – SISTAREA ACTIVITATII IN CAZUL DEPISTARII MUNCII NEDECLARATE


Azi, 07.08.2017, s-au publicat in Monitorul Oficial nr. 644/07.08.2017 noi prevederi in Codul Muncii (Legea 53/2003 cu completarile si modificarile ulterioare) care ajuta la eficientizarea activității de control pentru combaterea muncii nedeclarate, precum și la definirea mai clară a regimului sancționator al muncii nedeclarate în Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, prin modificarea regimului sancționator al acestei fapte, în sensul eliminării limitei de 5 persoane stabilite în prezent de Codul muncii pentru încadrarea faptei ca și contravenție.

Astfel, ultimele modificari ale Codului Muncii precieaza clar definirea muncii nedeclarate ca fiind:

  1. a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității.

b)primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității.

c)primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat.

  1. d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

În cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute de lege, inspectorul de muncă dispune, ca sancțiune complementară, sistarea activității locului de muncă organizat, supus controlului. Procedura de suspendare a activitatii va fi stabilita prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.

Angajatorul va putea relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale aplicate și după ce demonstrează că a remediat deficiențele care au condus la sistarea activității: prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă și constituirea și plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat activitate nedeclarată.

Totodata, Codul Muncii mai precizeaza ca angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidenta orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit a programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.

Aceste modificari intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial, adica de azi.

 

Biroul de presa al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

Riscuri generate de prezenta agentilor chimici periculosi

Riscuri generate de prezenta agentilor chimici periculosi

 PROTECȚIA LUCRĂTORILOR ÎMPOTRIVA RISCURILOR GENERATE DE PREZENȚA AGENȚILOR CHIMICI PERICULOȘI   Pe parcursul lunilor iunie – iulie, inspectorii...

 
REGULI NOI LA INCADRAREA IN MUNCA A PERSOANELOR CU HANDICAP

REGULI NOI LA INCADRAREA IN MUNCA A PERSOANELOR CU HANDICAP

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad informează angajatorii de pe raza județului Arad că începând cu data de 25 iulie 2020 au devenit aplicabile modificările...

 
HARTUIREA SI DISCRIMINAREA LA LOCUL DE MUNCA REDEFINITE IN CODUL MUNCII

HARTUIREA SI DISCRIMINAREA LA LOCUL DE MUNCA REDEFINITE IN CODUL MUNCII

Legea nr. 151 din 23 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020 aduce completări și modificări Codului Muncii în ceea ce privește...

 
INSPECTORII DE MUNCA ARADENI IMPLICATI ACTIV IN LUPTA IMPOTRIVA RASPANDIRII COVID-19 – CONTROALE ÎN CONSTRUCȚII- REZULTATE CAMPANIE

INSPECTORII DE MUNCA ARADENI IMPLICATI ACTIV IN LUPTA IMPOTRIVA RASPANDIRII COVID-19 – CONTROALE ÎN CONSTRUCȚII- REZULTATE CAMPANIE

UPDATE : CONTROALE ÎN CONSTRUCȚII- REZULTATE CAMPANIE   În săptămâna precedentă a avut loc o campanie de identificare a cazurilor de muncă nedeclarată...