Info ITM ARAD

Modificari legislative in domeniul relatiilor de munca si al protectiei muncii


ITM Arad informează:

În Monitorul Oficial nr.474 din 6 mai 2021 au fost publicate modificările și completările aduse Legii nr. 53 / 2003 – Codul Muncii precum și Legii nr. 81 / 2018 – privind reglementarea activității de telemuncă.

Un prim element de noutate îl constituie posibilitatea utilizării la încheierea contractului individual de muncă sau a actului adițional la contract, după caz, a semnăturii electronice însoțită de marca temporală electronică și sigiliul electronic calificat al angajatorului, însă fără ca aceasta să constituie obligație pentru persoana selectată în vederea angajării ori după caz a salariatului, la încheierea contractului individual de muncă, a actului adițional la contract sau a altor documente emise în executarea contractului individual de muncă.

De asemenea, la nivelul microîntreprinderilor, specificarea atribuțiilor postului se va putea face verbal, consemnarea în fișa postului și comunicarea devenind obligatorie doar la solicitarea scrisă a angajatului.

Pentru salariații mobili, salariații care desfășoară muncă la domiciliu și salariații microîntreprinderilor, angajatorul va ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, în conformitate cu acordul scris încheiat cu salariații, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia.

În ceea ce privește regulamentul intern, noua reglementare prevede că acesta va fi întocmit de către angajator, excepție făcând microîntreprinderile, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz.

Modificări importante au fost aduse și actului normativ care reglementează telemunca, fiind consemnat dreptul angajatorului de a verifica activitatea telesalariatului, în principal prin utilizarea tehnologiei informației și telecomunicațiilor, dar și obligația de a asigura condiții, pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru cu privire la utilizarea echipamentelor, atât la angajare cât și la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unei proceduri de lucru.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost aduse completări cu privire la modul de realizare a instruirii angajaților, care poate fi realizată în format electronic sau pe suport hârtie în funcție de modalitatea aleasă de angajator, stabilită prin regulamentul intern.

În cazul folosirii variantei în format electronic, dovada instruirii trebuie să fie semnată cu semnătură electronică însoțită de marca temporală și sigiliul electronic calificat al angajatorului.

Biroul de presă al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

ITM ARAD – ACTIUNE DE CONTROL IN CONSTRUCTII

ITM ARAD – ACTIUNE DE CONTROL IN CONSTRUCTII

Având în vedere Planul de măsuri elaborat de Inspecția Muncii în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, plan care urmărește reducerea incidenței...

 
ITM ARAD : ACTIUNE DE CONTROL

ITM ARAD : ACTIUNE DE CONTROL

În perioada 06 septembrie – 08 septembrie 2021, inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad au efectuat controale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată...

 
Inspectorii de munca in control la angajatorii din domeniul panificatiei

Inspectorii de munca in control la angajatorii din domeniul panificatiei

 În perioada 30 august – 02 septembrie 2021, inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad au întreprins acțiuni de control la angajatorii care își desfășoară...

 
Utilizarea semnaturii electronice in domeniul relatiilor de munca

Utilizarea semnaturii electronice in domeniul relatiilor de munca

 Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad informează angajatorii, că începând cu data de 25 iulie 2021, a intrat în vigoare Legea nr. 208 / 2021, pentru aprobarea...