Info ITM ARAD

Munceste legal ! Cunoaste-ti drepturile !


 Inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad desfășoară în această perioadă o acțiune de informare care se adresează atât celor implicați în procesul muncii cât și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Acțiunea, intitulată semnificativ ,,Muncește legal ! Cunoaște-ți drepturile! ” urmărește în principal conștientizarea persoanelor apte de muncă cu privire la consecințele negative pe care le produce munca nedeclarată și munca subdeclarată, așa numita ,,muncă la gri”, când o parte din munca prestată efectiv de salariat este plătită fără a fi declarată și fiscalizată.

În astfel de situații, cel prejudiciat este salariatul întrucât îi sunt încălcate drepturi iar în cazul unui conflict de muncă, acesta nu poate face dovada neplății muncii prestate.

Subliniem că este imperios necesar ca atât angajații cât și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să fie informate, atât cu privire la documentele ce urmează a fi încheiate la angajare cât și cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au ca angajat.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să știe, că înainte de a începe activitatea trebuie să semneze contractul individual de muncă iar ,,perioada de probă” se desfășoară doar după semnarea acestui act.

Este deosebit de important ca înainte de a semna contractul individual de muncă, viitorul angajat să citească cu atenție clauzele.

Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă și înmânarea unui exemplar salariatului, revine angajatorului.

Tot în acest context, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad aduce la cunoștința angajatorilor, că în Monitorul Oficial nr.712 din 19 iulie 2021 a fost publicat Ordinul nr.585 emis la data de 02 iulie 2021 de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale privind modificarea și completarea modelului – cadru al contractului individual de muncă.

Conform noilor reglementări, atribuțiile postului vor fi prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă, excepție făcând microîntreprinderile cu până la 9 salariați, care au obligația de a completa o scurtă caracterizare / descriere a activității, în cuprinsul contractului individual de muncă.

De asemenea, se instituie obligația angajatorului de a informa angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat, în speță fiind vorba de angajații în vârstă de până la 35 de ani care sunt asigurați și contribuie la sistemul public de pensii, excepție făcând până la data de 31.12.2028, angajații care realizează venituri din salarii în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii și care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Codul fiscal, în ceea ce privește impozitul pe venit.

 

Biroul de presă al ITM Arad

 

 

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

INFORMARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA COR

INFORMARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA COR

INFORMARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA OCUPAȚIILOR DIN ROMÂNIA / NIVEL DE OCUPAȚIE   În Monitorul Oficial nr.880 din 7 septembrie 2022 a fost publicat...

 
Modificari legislative privind concediul paternal

Modificari legislative privind concediul paternal

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad informează angajatorii și angajații, că în Monitorul Oficial nr. 845 din 29 august 2022 a fost publicată Ordonanța...

 
Comunicat concedii

Comunicat concedii

CONCEDIUL DE ODIHNĂ ANUAL ȘI ALTE CONCEDII LA CARE AU DREPTUL ANGAJAȚII   Conform dispozițiilor art.144 și următoarele din Legea nr.53 / 2003 – Codul...

 
Comunicat de presa

Comunicat de presa

RESPECTAREA NORMELOR DE PROTECȚIE A MUNCII, PREMISĂ ESENȚIALĂ PENTRU UN MEDIU DE LUCRU SIGUR Numărul mare de evenimente comunicate la Inspectoratul Teritorial...