Info ITM ARAD

Reglementari legislative privind angajarea tinerilor


Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad readuce în atenția angajatorilor de pe raza județului Arad obligațiile și drepturile legale pe care le au, în cazul în care apelează la munca prestată de zilieri.

Astfel, pot apela la munca zilierilor, sub condiția de a fi autorizați în domeniile pretabile muncii necalificate cu caracter ocazional, următoarele entități: persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală și întreprinderea familială.

Beneficiarul sau un împuternicit al acestuia nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier.

Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare, acesta poate fi utilizat pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată.

Subliniem că pot desfășura activități necalificate cu caracter ocazional (în regim zilier), atât cetățenii români cât și cetățenii străini care posedă capacitate de muncă.

Pentru activitatea prestată, zilierul are dreptul la o remunerație care se stabilește prin negociere cu beneficiarul, astfel încât cuantumul brut / oră al acesteia să nu fie mai mic decât valoarea / oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Beneficiarii trebuie să aibă în vedere de asemenea, că în perioada 01.06.2022 – 31 decembrie 2028 pentru sectorul agricol și industrie alimentară, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este stabilit la suma de 3000 lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, astfel că valoarea minima a remunerației la care are dreptul zilierul care prestează activitate în sectorul agricol se va raporta la acest cuantum.

Reamintim faptul că lucrătorii minori cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, pot desfășura numai activități potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, dreptul la educaţie, şi nu le este pusă în pericol starea de sănătate; pentru cei cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani este necesar acordul părinților sau a reprezentanților legali, după caz.

În același context, și angajarea cu contract individual de muncă a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani se va face cu respectarea strictă a dispozițiilor Legii nr. 53 / 2003 –Codul Muncii:

  • durata timpului de lucru, 6 ore pe zi, 30 de ore pe săptămână (reprezentând normă întreagă);
  • interdicția de a presta muncă suplimentară sau muncă de noapte;
  • pentru o durată a timpului de lucru mai mare de 4 ore și jumătate, li se va acorda pauză de masa de cel puțin 30 de minute;
  • concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare;
  • cei cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani vor încheia contract individual de muncă doar dacă parinții sau reprezentanții legali, după caz, își dau consimțământul printr-un acord scris;

În ceea ce privește protecția muncii, angajatorul are obligaţia de a proteja ţinerii împotriva riscurilor specifice pentru securitatea, sănătatea şi dezvoltarea lor, riscuri care rezultă din lipsa lor de experienţă, din conştientizarea insuficientă a riscurilor existente sau potenţiale ori din faptul că ţinerii sunt încă în dezvoltare, având totodată obligația să-i informeze în scris asupra eventualelor riscuri şi asupra tuturor măsurilor luate în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea lor.

Atenționăm angajatorii că încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

 

Biroul de presă al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

ITM Arad – Actiuni de control la brutarii

ITM Arad – Actiuni de control la brutarii

În perioada 09 – 12 aprilie 2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au fost angrenați în Campania Națională pentru...

 
ITM Arad – Actiuni de control in constructii

ITM Arad – Actiuni de control in constructii

În săptămâna 01.04.2024 – 06.04.2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au efectuat o acțiune de control la angajatorii...

 
ITM Arad – Actiuni de control in invatamantul prescolar precum si in domeniul „Activitati de ingrijire zilnica pentru copii”

ITM Arad – Actiuni de control in invatamantul prescolar precum si in domeniul „Activitati de ingrijire zilnica pentru copii”

În săptămâna 25.03.2024 – 29.03.2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au desfășurat o acțiune de verificare la...

 
ITM Arad – 03.04.2024, ora 09:00 – intalnire cu angajatorii si angajatii din Arad

ITM Arad – 03.04.2024, ora 09:00 – intalnire cu angajatorii si angajatii din Arad

Miercuri, 03.04.2024, începând cu ora 09:00, va avea loc a doua întâlnire din acest an dintre inspectorii de muncă şi angajatorii / angajaţii din municipiul...