Sănătatea și securitatea în muncă ne privesc pe toți


“Sănătatea și securitatea în muncă ne privesc pe toți”
Orientări practice pentru angajatori

Prezentul document de orientare completează comunicarea Comisiei Europene cu titlul „Condiții de muncă mai sigure și mai sănătoase pentru toți – Modernizarea legislației și a politicii Uniunii Europene în materie de securitate și sănătate în muncă”.
Este un ghid practic destinat angajatorilor, care va fi adaptat în funcție de condițiile naționale și va oferi o imagine de ansamblu atât asupra principalelor obligații, cât și asupra instrumentelor și  resurselor existente care permit punerea în aplicare a acestor obligații. Obiectivul său este de a contribui la o aplicare eficace și eficientă a cadrului privind securitatea și sănătatea în muncă.
Câteva cuvinte despre legislație: aceasta stabilește cerințe minime la nivelul întregii Uniuni Europene, conține Directiva-cadru 89/391/CEE și mai mult de 25 de directive în diverse domenii  conexe. Directivele UE trebuie să fie transpuse în dreptul național și puse în aplicare de către statele membre. Prin urmare, angajatorii au obligația de a studia mai întâi legislația națională; aceasta  conține, în primul rând, dispozițiile relevante (transpuse) din dreptul UE, iar în al doilea rând poate conține cerințe suplimentare importante pe care angajatorii trebuie să le respecte.  Statele membre pot într-adevăr adopta măsuri de protecție mai stringente decât cele prevăzute în directivele UE. Autoritățile competente naționale, de obicei inspectoratele de muncă, sunt  principalele organisme responsabile pentru punerea în aplicare a prevederilor naționale de transpunere a directivelor…

[Citeste tot ghidul aici]

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  

Noutati ITM

ITM Arad – program de lucru cu publicul – 25 august și 1 septembrie

ITM Arad – program de lucru cu publicul – 25 august și 1 septembrie

Având în vedere faptul că zilele de 16 și 17 august 2018 au fost stabilite ca zile libere pentru salariaţii din sectorul bugetar, potrivit art. 1 din H.G. nr....

 
Amenzi de până la 10.000 lei pentru neacordarea zilelor libere

Amenzi de până la 10.000 lei pentru neacordarea zilelor libere

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad reaminteşte angajatorilor faptul că ziua de 15 august – Adormirea Maicii Domnului este decretată, prin lege, zi liberă...

 
ITM atentioneaza angajatorii

ITM atentioneaza angajatorii

Amenzi între 1.500 lei şi 2.500 lei pentru nerespectarea condiţiilor de muncă în perioadele cu temperaturi crescute extreme Ca urmare a temperaturilor crescute...

 

Contractele de munca cu timp partial, verificate de inspectorii de munca

În ultimele 2 săptămâni ale lunii iunie, s-a desfășurat la nivel naţional „Campania privind respectarea de către angajatori a prevederilor legale referitoare...