Info ITM ARAD

Verificari la statiile de distributie a carburantilor auto de tip GPL


Având în vedere evenimentele grave care au avut loc în ultima perioadă și care au avut consecințe grave asupra sănătății și securității lucrătorilor, precum și a altor persoane aflate în apropierea locațiilor în care au avut loc astfel de evenimente, inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad desfășură controale la angajatorii care realizează activități în stațiile de distribuție a carburanților auto de tip GPL, situate pe raza județului Arad.

Acțiunea se desfășură la nivel național, sub directa coordonare a Inspecției Muncii și are ca obiectiv principal verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și modul în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și sănătății lucrătorilor, de către angajatorii care desfășoară activități de depozitare și comercializare a carburanților auto de tip GPL.

În acest sens, angajatorii din acest domeniu au obligația de a realiza evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, ținând cont de probabilitatea producerii și persistenței atmosferelor potențial explozive, precum și de probabilitatea prezenței și activării surselor de aprindere și a declanșării incendiului; de a asigura echipament individual de protecție din materiale care nu produc descărcări electrostatice, ce pot aprinde atmosferele explozive, pentru lucrătorii din cadrul stațiilor de distribuție produse petroliere; de a lua măsuri pentru autorizarea operatorilor GPL.

Un accent deosebit trebuie pus pe instruirea lucrătorilor cu privire la protecția împotriva exploziilor și folosirea surselor de foc deschis la locurile de muncă.

În ceea ce privește domeniul relațiilor de muncă, atragem din nou atenția factorilor implicați în procesul muncii, că primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, sau fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată.

Reiterăm că luarea tuturor măsurilor de natură să prevină producerea accidentelor la locul de muncă garantează un mediu de lucru sănătos, pentru protejarea vieții, astfel încât pe parcursul zilei de muncă să nu se înregistreze nici un eveniment care să pună în pericol sănătatea, integritatea fizică sau chiar viața angajaților.

 

Biroul de Presă al ITM Arad

 

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

Informare privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme

Informare privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad readuce în atenția angajatorilor de pe raza județului Arad, că în perioadele cu temperaturi extrem de scăzute (temperaturi...

 
ITM Arad – actiuni de control in centrele rezidentiale de servicii sociale

ITM Arad – actiuni de control in centrele rezidentiale de servicii sociale

În perioada 27 octombrie – 15 decembrie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad efectuează acțiuni de verificare la...

 
Actiune de control in parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere

Actiune de control in parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere

Având în vedere situația accidentelor de muncă, înregistrate pe parcursul anilor 2019-2022 la nivel național, din care rezultă faptul că în domeniul forestier,...

 
Securitatea si sanatatea in munca in era digitala

Securitatea si sanatatea in munca in era digitala

Campania pentru locuri de muncă sigure și sănătoase 2023-2025, organizată la nivelul Uniunii Europene de către Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate...