Info ITM ARAD

Zilierii se vor inregistra doar în Registrul electronic de evidenta


ITM ARAD informează :

Zilierii se vor înregistra doar în Registrul electronic de evidență

Începând cu data de 25 iulie 2020, va intra în vigoare Ordinul nr.1140 emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru aprobarea Metodologiei de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta.

Registrul se completează de către Beneficiar sau împuternicitul acestuia cu ajutorul aplicației informatice pentru dispozitive mobile ,,Inspecția Muncii” , distribuită în mod gratuit de către Inspecția Muncii, aplicația informatică fiind disponibilă, în funcție de sistemul de operare al dispozitivului mobil, prin accesarea aplicațiilor PlayStore sau AppStore.

Pentru înființarea Registrului, Beneficiarul obține nume de utilizator și parola de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad.

Procedura de obținere a numelui de utilizator și a parolei se regăsește pe site-ul oficial al ITM Arad, unde la secțiunea ,,Formulare” se regăsesc și formularele necesar a fi completate.

Beneficiarul sau persoana împuternicită de către acesta va completa în Registru, în ordine cronologică, toți zilierii care prestează pentru acesta activități necalificate cu caracter ocazional, transmiterea on line efectuându-se zilnic, înainte de începerea activității fiecărei persoane care urmează să se afle în raport de muncă cu Beneficiarul, precum și lunar în cazurile prevăzute la art. 8 alin.(2) și art.1311 din Legea nr.52 / 2011.

Termenul de eliberare a numelui de utilizator si a parolei este de o zi lucrătoare de la data primirii solicitării.

Beneficiarii se pot adresa pentru obținerea numelui de utilizator și a parolei la sediul ITM Arad sau la adresa de email itmarad@itmarad.ro.

Biroul de Presă al ITM Arad

Atentionare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad nu are competenţa legală de a aprecia calitatea serviciilor agenţilor economici care mediază angajarea în străinătate, conform Legii 156/2000 republicata.
  
Inspecția Muncii - avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă
  
 
 
 
 

Noutati ITM

Informare privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme

Informare privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad readuce în atenția angajatorilor de pe raza județului Arad, că în perioadele cu temperaturi extrem de scăzute (temperaturi...

 
ITM Arad – actiuni de control in centrele rezidentiale de servicii sociale

ITM Arad – actiuni de control in centrele rezidentiale de servicii sociale

În perioada 27 octombrie – 15 decembrie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad efectuează acțiuni de verificare la...

 
Actiune de control in parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere

Actiune de control in parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere

Având în vedere situația accidentelor de muncă, înregistrate pe parcursul anilor 2019-2022 la nivel național, din care rezultă faptul că în domeniul forestier,...

 
Securitatea si sanatatea in munca in era digitala

Securitatea si sanatatea in munca in era digitala

Campania pentru locuri de muncă sigure și sănătoase 2023-2025, organizată la nivelul Uniunii Europene de către Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate...