Relatii cu publicul


 

Info ITM ARAD

Categorii de documente produse şi gestionate

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi gestionate conform art. 5 lit. h) din legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 1.     Lista societăţilor înregistrate ca agenţi de ocupare a forţei de muncă; 2.     Lista agenţilor de ocupare a forţei de muncă ce nu mai desfăşoară activitate. 3.     Acte normative 4.     Avize […]

 

Modalitati de contestare – formulare

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a institutiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate (art. 5 alin. 1 lit. i) din Legea 544/2001) Modele de formulare Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru […]

 
Lista documente de interes public

Lista documente de interes public

LISTA DOCUMENTELOR CARE CONŢIN INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC, conform art. 5 alin.1, lit. G,din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată     Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii Organigrama Inspecţiei Muncii Bilanţul contabil Bugetul de venituri şi cheltuieli Contul de rezultat patrimonial Cont de […]

 

Informatii contact solicitare informatii de interes public

Funcţionarul responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: Sandu Dorina-  expert superior în cadrul compartimentului Comunicare şi Relaţii cu Publicul Adresa de e-mail: itmarad@itmarad.ro Telefon: 0257/257251