Relatii cu publicul


 

Info ITM ARAD

Lista documente de interes public

Lista documente de interes public

LISTA DOCUMENTELOR CARE CONŢIN INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC, conform art. 5 alin.1, lit. G,din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată     Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii Organigrama Inspecţiei Muncii Bilanţul contabil Bugetul de venituri şi cheltuieli Contul de rezultat patrimonial Cont de […]

 

Informatii contact solicitare informatii de interes public

Funcţionarul responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: Sandu Dorina-  expert superior în cadrul compartimentului Comunicare şi Relaţii cu Publicul Adresa de e-mail: itmarad@itmarad.ro Telefon: 0257/257251