Relatii cu publicul


 

Info ITM ARAD

Lista privind bunurile cu titlu gratuit

Anunturi Comisie de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcţiei

 
Comunicat de presă

Comunicat de presă

Dantes Nicolae Bratu: ”Prin acțiuni de control derulate atât ziua cât și în timpul nopții am verificat respectarea prevederilor legale din domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.” Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 18 – 22 mai 2015, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală […]

 
Comunicat de presa

Comunicat de presa

Inspecţia Muncii a aplicat amenzi în valoare de 405.977 de euro şi a depistat 175 de persoane fără contracte individuale de muncă în perioada 23-27 februarie 2015 Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 23-27 februarie 2015, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 1.285.800 de lei, adică 405.977 de […]

 

Categorii de documente produse şi gestionate

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi gestionate conform art. 5 lit. h) din legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 1.     Lista societăţilor înregistrate ca agenţi de ocupare a forţei de muncă; 2.     Lista agenţilor de ocupare a forţei de muncă ce nu mai desfăşoară activitate. 3.     Acte normative 4.     Avize […]

 

Modalitati de contestare – formulare

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a institutiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate (art. 5 alin. 1 lit. i) din Legea 544/2001) Modele de formulare Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru […]

 
Lista documente de interes public

Lista documente de interes public

LISTA DOCUMENTELOR CARE CONŢIN INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC, conform art. 5 alin.1, lit. G,din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată     Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii Organigrama Inspecţiei Muncii Bilanţul contabil Bugetul de venituri şi cheltuieli Contul de rezultat patrimonial Cont de […]

 

Informatii contact solicitare informatii de interes public

Funcţionarul responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: Sandu Dorina-  expert superior în cadrul compartimentului Comunicare şi Relaţii cu Publicul Adresa de e-mail: itmarad@itmarad.ro Telefon: 0257/257251