Noutati


 

Info ITM ARAD

Obţinerea reprezentativităţii sindicatelor

Obţinerea reprezentativităţii sindicatelor

Acte  depuse  la  I.T.M. Arad în  vederea  obţinerii  reprezentativităţii  sindicatelor în  conformitate  cu  prevederile  art.  52,  lit.  C  din  Legea  nr.  62/2011   ORGANIZAŢIA SINDICALĂ EUROPA  – copia hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de sindicat prin Sentinţa Civilă nr. 3848/21.07.2004; – declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total […]

 
Campanie umanitara

Campanie umanitara

 
Societăţi sancţionate pentru munca fără forme legale

Societăţi sancţionate pentru munca fără forme legale

Societăţi sancţionate pentru munca fără forme legale în luna SEPTEMBRIE – 2013 Societăţi sancţionate pentru munca fără forme legale în luna AUGUST – 2013 Societăţi sancţionate pentru munca fără forme legale în luna IULIE – 2013 Societăţi sancţionate pentru munca fără forme legale în luna IUNIE – 2013 Societăţi sancţionate pentru munca fără forme legale […]

 
Plăţi efectuate cu ordine de plată

Plăţi efectuate cu ordine de plată

 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad (I.T.M.  Arad) este o instituţie publică, aflată în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Inspecţiei Muncii, prin care se exercită atribuţii de autoritate de stat, în domeniul muncii, relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul judeţului Arad. Inspectoratul exercită controlul aplicării unitare a  prevederilor legale în  […]

 
Inspecţia Muncii

Inspecţia Muncii

Înfiinţată şi organizată în baza Legii nr. 108/1999 şi a H.G. nr. 767/1999, cu modificările şi completările ulterioare, are ca principal scop urmărirea îndeplinirii obligaţiilor legale de către angajatori în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi a celor referitoare la condiţiile de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţiilor şi a altor participanţi la […]

 
Ministerul Muncii si Potectiei Sociale

Ministerul Muncii si Potectiei Sociale

Prezentare Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de sinteza şi de coordonare a aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile:    muncii; familiei; egalităţii de şanse; protecţiei sociale. În vederea realizării rolului său, Ministerul Muncii, […]